nieuws

Klein bedrijf kan met andere financiering gifgrond opruimen

bouwbreed

Voor het midden- en kleinbedrijf treedt over enkele weken een nieuwe financiering van bodemsanering in eigen beheer in werking. De eis dat banken bij de Borgstellingsregeling MKB-kredieten een krediet van minstens eenzelfde omvang moeten verstrekken vervalt daarmee. Bovendien geldt een looptijd van achttien in plaats van zes jaar.

De ondernemer moet een saneringsplan overleggen dat is goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. Voor de nieuwe borgstellingsregeling heeft VROM – 80 miljoen beschikbaar gesteld. Voor de grotere bedrijven heeft het ministerie samen met de Nationale Investeringsbank een soortgelijke regeling ingesteld.

Reageer op dit artikel