nieuws

Friese Skarsterlan wil 1500 woningen bouwen

bouwbreed

De gemeente Skarsterlan wil de komende vijftien jaar 1500 woningen realiseren in Joure, zo blijkt uit de gemeentelijke Structuurvisie Joure. De Friese gemeente baseert het aantal te bouwen woningen op de huidige bevolkingsgroei. Tot 1995 is er in Joure nog plaats voor zo’n 500 woningen. Dat betekent dat nog voor ruim 1000 woningen ruimte moet worden gezocht.

Er is nog ruim 100 hectare bouwgrond nodig om in de woningbehoefte tot 2009 te voorzien. De Structuurvisie Joure geeft verscheidene gebieden in Joure aan, waar de benodigde bouwruimte kan worden gevonden.

Skarsterlan wil verder twee bedrijventerreinen van in totaal bijna 30 hectare aanleggen in Joure. Het bestaande bedrijventerrein Sewei wordt met 20 hectare uitgebreid. Verder wordt een terrein met een oppervlakte van 9 hectare ingericht voor bedrijven die gericht zijn op de waterrecreatie.

De procedures rond het plan voor Joure zullen nog tot de zomervakantie volgend jaar duren. Daarna kan worden begonnen met een wijziging van het bestemmingsplan. Met de bouw kan pas in de tweede helft van 1995 worden begonnen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels