nieuws

FNV organiseert cursussen sociale vaardigheden

bouwbreed

Een boom van een vent verbrak plotseling de stilte. “Nou begrijp ik m’n dochter”, baste hij. Bert Ormel herinnert het zich nog goed. Hij is coordinator van de BOC, voluit de Bouw-en Houtbond FNV Opleiding en Cursussen en verzorgt de cursus ‘Veelkleurige werkvloer’. De opleiding leert mensen met verschillende culturele achtergronden met elkaar samen te werken.

Om aan te tonen dat cultuurverschillen niet altijd te maken hebben met nationaliteit legt Ormel de cursisten een aantal vragen voor. ‘Wat vond jij belangrijk toen je een jaar of 16 was?’, bijvoorbeeld. Gevolgd door: ‘Wat vinden kinderen van die leeftijd tegenwoordig belangrijk?’ Zo blijkt dat mensen van verschillende leeftijd met elkaar van cultuur verschillen. “Op dat moment begreep die kerel ineens wat zijn dochter bezielde.” Ormel glimlacht van oor tot oor.

In korte cursussen brengt de Bouw en Houtbond FNV leden en niet leden sociale vaardigheden bij. Werkoverleg, samenwerking tussen allochtonen en autochtonen en veiligheid op de werkplek komen hierbij aan bod.

Doorverwijzen

Alle opleidingen richten zich op het bijbrengen van sociale vaardigheden. Ze nemen twee dagen in beslag. Er zijn plannen om vervolg- of herhalingscursussen te houden. Vaktechnische opleidingen verzorgt de BOC niet. Wel verwijst de FNV desgevraagd door naar andere scholen.

Het Scholingsfonds voor het Bouwbedrijf vergoedt de BOC-cursussen voor 75 procent als het gaat om werknemers uit de bouw en volledig voor het schildersbedrijf.

Volgens Ormel maken met name schilders gebruik van de opleidingsmogelijkheden. De Bouw en Houtbond probeert door het houden van voorlichtingsbijeenkomsten het cursusaanbod onder de aandacht te brengen. Niettemin moet er nog veel worden gedaan om voldoende cursisten te krijgen, aldus Ormel.

Ziekteverzuim

De coordinator benadrukt dat de opleidingen niet alleen nuttig zijn voor de individuele werknemer. “Goed functionerend personeel is voordelig voor het bedrijf, maar ook voor de bedrijfstak als geheel”, aldus Ormel. Als voorbeeld noemt hij het werkoverleg. Mondig personeel neemt actief deel aan het werkoverleg en dit leidt tot meer efficiency, legt hij uit.

“Werknemers die bijvoorbeeld de opleiding tot arbofunctionaris hebben gevolgd, zijn alert op onveilige situaties op het werk”, vertelt Ormel. “Dat kan allerlei problemen zoals ziekteverzuim voorkomen.”

Weigering

Omdat niet alle bedrijven op dezelfde manier te werk gaan, is het mogelijk dat een cursus wordt afgestemd op de wensen van het bedrijf. In dergelijke gevallen is het wel noodzakelijk dat rekening wordt gehouden met zowel de belangen van de werknemers als de werkgevers. Hij herinnert zich hoe een bedrijf intekende op een cursus werkoverleg. De bedoeling was dat het personeel beter leerde luisteren, vertelde de bedrijfsleider in een werkoverleg. Van enig begrip voor de positie van het personeel was echter geen sprake. Ormel: “Toen hebben we geweigerd om die cursus te organiseren. Het mes moet aan twee kanten snijden en in dit geval bleek dat niet haalbaar.”

Reageer op dit artikel