nieuws

Duits vervoercentrum biedt Nederland kansen

bouwbreed

Het Tradeport in Venlo en het Knooppunt Arnhem-Nijmegen ke in niet onaanzienlijke mate profiteren van het zogeheten Decentrale Goederenvervoercentrum Duisburg/Niederrhein (GVZ DUNI). Het gaat hierbij om een initiatief van de Kamer van Koophandel van Niederrhein.

Het po vergt de realisatie van enkele grootschalige infrastructuurwerken. Na de oplevering moet het centrum onder meer bijdragen aan een verdere verschuiving van vrachten van de weg naar de spoorweg en het water. In het verlengde daarvan neemt de activiteit in de havens toe. Overheid en bedrijfsleven werken samen voor de realisatie van het GVZ DUNI. Uit deze participatie volgde de oprichting van een werkgroep die de haalbaarheid liet onderzoeken. Eind dit jaar treedt een ontwikkelingsmaatschappij aan die de uitvoering voorbereidt. Over twee tot drie jaar zal een exploitatiemaatschappij de eerste onderdelen van het GVZ ke beheren. Rond 2010 verwerkt het centrum naar verwacht ruim 313 miljoen ton goederen. De voorzieningen bundelen de verschillende vrachtstromen en ke daardoor het aantal ritten verminderen wat weer tot een afname van de kosten leidt. Een afdoend werkend informatienet is evenwel een eerste vereiste om deze taken te vervullen.

Draaischijf

Staatssecretaris J. Westermann van Noordrijn-Westfalen merkte bij de aanbieding van de studie omtrent het GVZ op dat de regio Duisburg-Niederrhein een steeds belangrijker rol zal spelen in het goederenverkeer van en naar het oosten van Europa. Het centrum versterkt de traditionele draaischijffunctie van de regio in het goederenvervoer. De komst van de Europese binnenmarkt zorgde al eerder voor een duidelijke stijging in het goederenvervoer. Vergeleken met 1990 zal het goederentransport in 2010 zijn gestegen met 27 procent. De spoorwegen zullen daarvan zo’n 40 procent verwerken. De scheepvaart en het wegvervoer nemen van deze toename respectievelijk 27 en 18 procent voor hun rekening.

Reageer op dit artikel