nieuws

Drie bijeenkomsten over bouwprocessen

bouwbreed

BOB en SBR houden vanaf november drie verschillende bijeenkomsten in verband met de verplichtingen in het Bouwprocesbesluit.

De onderwerpen die worden behandeld hebben betrekking op de opdrachtgevende en de ontwerpende partij en op de uitvoerende en de beherende partijen. De stichting ABOMA verleent zijn medewerking aan de bijeenkomsten.

Informatie over een en ander kan worden verkregen via mevrouw Singelenberg van het BOB opleidingencentrum, telefoon 01828 -24200.

Reageer op dit artikel