nieuws

Den Haag op weg naar artikel 12 status

bouwbreed

Het Rijk stopt met het geven van fl. 35 miljoen per jaar aan de gemeente Den Haag. Daardoor komt de stad in grote geldnood. Burgemeester en Wethouders beslissen de komende maand of ze dit zelf gaan oplossen via bezuinigingen, of dat ze de artikel 12-status aanvragen.

Dit laatste betekent dat het Rijk over alle uitgaven van de gemeente meebeslist. Daartegenover staat toekenning van de benodigde financiele middelen. Maar ook dan zijn forse bezuinigingen verplicht.

De stap van het Rijk komt overigens niet als een donderslag bij heldere hemel. Onlangs liet burgemeester Havermans al doorschemeren dat de gemeente nattigheid voelde.

Begin deze week werden zijn signalen bevestigd toen de wethouder van Financien, L. Engering een telefoontje kreeg. De reden van de maatregel weet ze niet; die wordt haar schriftelijk meegedeeld.

Armlastig

Hoewel Den Haag al jaren armlastig is, is het nooit zover gekomen dat de artikel 12-status werd aangevraagd. Juist omdat de stad zo krap in de middelen zat, besloot het Rijk in 1991 tot het verstrekken van een zogenoemde overbruggingsbijdrage.

Die hield in dat Den Haag tussen 1992 en 1996 jaarlijks fl. 35 miljoen zou krijgen. Daarna zou de stad meer geld ontvangen uit het Gemeentefonds, de financiele pot voor alle gemeenten in Nederland, omdat dat wordt herverdeeld.

Inmiddels is bekend dat die herverdeling minstens een jaar wordt uitgesteld. Voorwaarde voor de overbruggingsbijdrage was dat de stad steeds een sluitende begroting presenteerde. Dat lukte dank zij bezuinigingen van in totaal fl. 165 miljoen in de afgelopen drie jaar. Daarnaast moest de gemeente haar administratie verbeteren en zorgen dat de jaarrekeningen voortaan op tijd klaar waren. Ook dat lukte, aldus een zwaar teleurgestelde wethouder Engering. “Met veel moeite zijn we alle afspraken nagekomen.”

Strop

Nu het nieuwe kabinet heeft besloten de afspraak met de stad Den Haag te doorkruisen, is de gemeente vanzelfsprekend ook niet langer gebonden zich aan de voorwaarden te houden. De wethouder wil nog geen voorschot nemen op wat er de komende weken uit het college-overleg zal rollen. Ze sluit de aanvraag van de artikel 12-status niet uit “als dat het beste is voor de stad”. In verband met de nu pas officieel bekend geworden financiele strop stelt Den Haag de presentatie van de begroting met twee weken uit tot half oktober.

Geen ruimte

Volgens Engering is het onmogelijk dat de gemeente beroep aantekent tegen het besluit van het Rijk, omdat het om een afspraak en niet om een wet gaat. Ook is er geen ruimte meer voor discussie, zo heeft de wethouder begrepen van het Rijk.

Reageer op dit artikel