nieuws

Bouw ontdekt de wereld van de telecommunicatie

bouwbreed

Drie grote aannemers en twee bouwadviesbureaus hebben de snelle wereld van de telecommunicatie ontdekt. Voor de aanleg van het tweede digitale mobiele telefoonnet, het zogenaamde GSM-net, stellen zij naast bouwkennis ook geld beschikbaar. Want de aanleg van dit netwerk kost tussen de – 600 en – 800 miljoen.

Krijgt de Nederlandse bouw neigingen als die van de Franse bouwmultinational Bouyues? Het grootste bouwbedrijf in Europa heeft namelijk in het eigen land grote belangen in de communicatie en de (nieuwe) media.

“O, nee hoor. Het is ons slechts te doen om bouwvolume.” De Hollandse nuchterheid voert bij dr. ir. W. van Vonno, president-directeur van de Koninklijke Bam Groep, de boventoon. De in Bunnik gevestigde aannemer laat zijn dochter Bam Bredero Bouw meedoen aan het nieuwe telecommunicatiebedrijf, GSM Nederland. Het laatst genoemde bedrijf is een van de vier consortia die naast PTT Telecom zich willen gaan opwerpen als aanbieder van het tweede GSM-net. In april volgend jaar beslist het ministerie van Verkeer en Waterstaat welk van de vier bedrijven de concessie krijgt.

Van Vonno: “Wij hebben grote ervaring in het aanleggen van kabelwerken en bouwen”. Zijn collega’s van de Kondor Wessels Groep in Rijssen vinden naast het bouwvolume ook de internationale partners van belang om mee te doen in GSM Nederland. “In GSM Nederland participeren naast Nederlandse bedrijven ook het Duitse telecommunicatiebedrijf Deutsche Telekom en het Engelse bedrijf Mobile Systems International. Voor onze internationale aspiraties zijn dat belangrijke partners”, aldus mr. R.A. Werger, secretaris raad van bestuur Kondor Wessels Groep. “Voor het bouwtraject werken we samen met Bam en Ballast Nedam. Als we worden gekozen dan wordt het bouwvolume verdeeld over de vier aannemers. Mochten wij als groep uit de boot vallen dan wordt de samenwerking onmiddellijk weer ontbonden. Overigens maakt onze elektronica-divisie geen deel uit van de groep.”

Adviesbureaus

De controle op de bouw wordt uitgevoerd door het bureau Starke Diekstra. “Wij voeren in opdracht van GSM Nederland het projectmanagement. Als bedrijf participeren we daarom voor een heel klein percentage in het bedrijf”, verklaart Martin Verwoert, lid van de directie van Starke Diekstra. “Wij controleren de prijs van bouwers, maar zorgen dat ook in het voortraject alle bouwvergunningen worden geregeld”.

Concurrent Heidemij voert dezelfde werkzaamheden uit maar dan bij een andere GSM-kandidaat. “We zorgen dat voor NL-Tel de overeenkomsten voor de bouw worden geregeld. Tevens is er een optie dat we ons later met het bouwkundige traject ke gaan bezig houden”, aldus de Heidemij-woordvoerder ir. J.H. Kingma.

De investeringen voor het nieuwe tweede GSM-netwerk bedragen volgens GSM Nederland – 600 tot – 800 miljoen. Deze hoge investeringen schrikt niemand af omdat de inkomsten op termijn onwaarschijnlijk hoog zijn. Hans Boom van GSM Nederland is niet in staat aan te geven hoe groot het bouwdeel gaat worden. “Mochten we begin april 1995 worden gekozen dan zijn we in staat om in achttien maanden een landelijk dekkend netwerk op te bouwen. In begin maken we gebruik van het PTT-netwerk”.

PTT-netwerk

Met de aanleg van het GSM-net voor de PTT heeft GSM-Telecom Vof (Heijmans, Ballast Nedam en NBM-Amstelland) ervaring. Deze groep legt voor – 40 tot – 50 miljoen het PTT-netwerk aan. Eind dit jaar moet de Vof klaar zijn met de bouw van 350 zendervoeten en 270 zend- en ontvangstations.

De kosten voor GSM Nederland, maar ook voor de drie andere consortia zullen op een hoger niveau liggen, omdat PTT Telecom gebruik kan maken van bestaande zendmasten. Voor een goed dekkend netwerk heeft de PTT 780 punten nodig. Overigens wordt po- en bouwmanagement namens PTT Vastgoed door Grontmij en Ingenieursbureau Hoge Noorden gedaan.

Opvallend aan GSM Nederland is dat er vier gerenommeerde kenners van de bouwnijverheid in participeren. De andere drie groepen zijn opgebouwd rond de drie grootbanken ING, Rabo en ABN Amro en kennen op Heidemij na geen deelname vanuit de bouwnijverheid.

Binnen GSM Nederland denkt men daarom meer dan 25 procent kans te hebben om de opdracht binnen te slepen. “We zijn in staat om snel een net operationeel te hebben en we hebben meer kennis van GSM dan de drie bankconsortia”, meent Hans Boom, hetgeen wordt beaamd door Martin Verwoert. “Onze groep heeft een veel breder draagvlak. Alles wat nodig is om het netwerk te realiseren maakt deel uit van het consortium en dat is niet het geval bij de andere drie groepen”.

Met een GSM-telefoontje hoef je de auto niet meer de bouwplaats mee op te nemen.

Reageer op dit artikel