nieuws

Bonden vrezen reorganisatie op kosten van gemeenschap

bouwbreed

De bouw- en houtbond FNV, de hout- en bouwbond CNV en de vakvereniging Het Zwarte Corps verwijten directeur Geluk van het failliete aannemersbedrijf v/h W.H. van Deurzen te Dordrecht een reorganisatie door te willen voeren op kosten van de gemeenschap.

Volgens de betrokken bonden verkeerde het bedrijf sinds 24 augustus j.l. in surseance van betaling. Met behulp van de ING Bank, die pandrecht had op onderhanden werken, is een soort doorstartconstructie bedacht. De bank betaalde de 70 werknemers over week 34 hun salaris, maar bleek niet bereid de sociale lasten daarover af te dragen aan het Sociaal Fonds Bouwnijverheid.

Voor week 35, aldus de bonden, werd geen garantie voor salariering gegeven en moest de Bedrijfsvereniging voor de Bouwnijverheid inspringen. De directie van het aannemersbedrijf, aldus districtsbestuurder J. Arensman van de vakvereniging Het Zwarte Corps, vroeg zelf het faillissement aan.

Tegelijkertijd zou directeur Geluk aan vijftig van de zeventig medewerkers hebben aangeboden in dienst te treden van het bedrijf Geluk Zeeland, volgens Arensman een tot dan toe “bedrijf in ruste”. Dat bedrijf zou zich nog in Dordrecht moeten gaan vestigen.

Overigens kregen in eerste instantie alle medewerkers slechts een tijdelijke arbeidscontract voor twee maanden aangeboden, wat op uitdrukkelijk verzoek van de bonden voor de 46 jarigen en ouderen in contracten voor onbepaalde tijd werd gewijzigd.

De directie bleef weigeren de dienstjaren van de betrokken werknemers bij de vaststelling van de honorering in aanmerking te nemen. Opgebouwde rechten zouden op deze wijze niet worden erkend, terwijl dit door de bonden wel aan de orde is gesteld.

De bonden vrezen nu dat voor deze constructie is gekozen om onderhanden werken af te ke maken, de aanneemsom te ke innen om vervolgens een nieuw faillissement in scene te zetten, aldus de gezamenlijke bonden in een persbericht.

De bonden hebben hun leden niet geadviseerd om van het aanbod van directeur Geluk geen gebruik te maken. Wel hebben ze hen gesuggereerd naar een andere werkgever om te zien.

Aannemingsmaatschappij v/h W.H. van Deurzen noch directeur Geluk was telefonisch bereikbaar om commentaar te geven.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels