nieuws

Bijeenkomst EG- Beraad over concurrentie in EU

bouwbreed Premium

Het EG-Beraad voor de Bouw houdt woensdag, 5 oktober een discussiemiddag over het thema ‘Concurrentievermogen en werkgelegenheid in de bouw’. Na enige inleidingen zal een forumdiscussie plaatsvinden, waarin werkgeversorganisaties en vakbonden hun visie op het thema zullen geven.

De middag wordt gehouden in hotel De Plaza in Zoetermeer en begint om twee uur met een inleiding door de heer Zachmann, hoofd van de afdeling Bouw van het Directoraat-Generaal III van de Europese Commissie, die de sector-studie over de bouw zal toelichten.

De werkgelegenheid in de Europese bouw zal worden besproken door Europarlementarier mr. B. Pronk.

Secretaris-Generaal Geelhoed van het ministerie van Economische Zaken zal nader ingaan op het concurrentievermogen van de Europese (bouw)industrie.

De forumdiscussie, waaraan behalve door de inleiders ook zal worden deelgenomen door de vice-voorzitters van het EG-Beraad voor de Bouw, te weten ing. Barth van het AVBB en Fr. van der Meulen van de Hout- enBouwbond CNV, staat onder leiding van secretaris-generaal Den Dunnen van het ministerie van Vrom.

Aan deze bijeenkomst zijn voor de deelnemers geen kosten verbonden. Wel stelt het EG-Beraad voor de Bouw het op prijs als de deelname vooraf wordt gemeld (tel.070-3282235)

Reageer op dit artikel