nieuws

“Beleidsplan is naar Groene Hart-trace toegeschreven” Platform eist rectificatie van ‘fouten’ in hsl-nota

bouwbreed

De stichting Platform Hoge Snelheidstrein heeft gisteren in kort geding geeist dat het ministerie van Verkeer en Waterstaat, op straffe van een dwangsom, een aantal ‘cruciale fouten en misleidingen’ in de Nieuwe nota voor de hoge snelheidslijn rectificeert in de landelijke dagbladen en in de nota zelf.

Een aantal grafieken, tabellen en beweringen in de nieuwe hsl-nota is, aldus mevrouw mr. M. Deurvorst namens het Platform, onjuist en onvolledig. Een en ander heeft tot gevolg dat de inspraak, beslissing van de betrokken overheden en de uiteindelijke beslissing door het kabinet ten gunste van de conclusie in de beleidsnota wordt beinvloed. Deze conclusie is, zoals bekend, dat aanleg van de hsl van de Belgische grens tot Amsterdam volgens het A1-trace (door het Groene hart) wenselijk is.

Als belangrijk voorbeeld van een onjuiste weergave van zaken noemde Deurvorst de ‘substitutiegrafiek’ die aan moet tonen dat de hsl een sterke concurrent vormt voor auto en vliegtuig. De grafiek is overgenomen van de Duitse spoorwegen, zij het met enkele veranderingen. Zo geeft de originele grafiek aan dat het hogesnelheidsmaterieel op een afstand van 500 kilometer minimaal een gemiddelde reissnelheid van 210 kilometer per uur moet hebben om te ke concurreren met het vliegtuig. In de beleidsnota wordt echter een aangepaste grafiek weergegeven waarin de gemiddelde snelheid 160 kilometer per uur moet bedragen om concurrerend te zijn. De basis onder de concurrentietheorie, die als een van de belangrijkste argument geldt om de lijn aan te leggen, wordt hiermee volgens het Platform bijzonder wankel.

Voorts zouden de prijzen van de treinkaartjes voor de hsl in de nota zijn gehalveerd in vergelijking met andere rapporten van het departement. “De nota is”, aldus Deurvorst, “toegeschreven naar de conclusie dat de hsl dwars door het Groene hart dient te worden aangelegd”. De advocaat zei dit des te misleidender te vinden omdat lokale en provinciale overheden, alsmede burgers en belangengroepen zich baseren op de beleidsnota en geen tijd hebben om ook de deelnota’s er op na te slaan, die wel de feitelijke informatie bevatten.

“De ‘verdraaide’ grafieken zijn in dit opzicht nog kwalijker omdat men snel geneigd is om op grond hiervan conclusies te trekken”, aldus mr. Deurvorst.

Enkele onjuistheden

Landsadvocaat mr. M. Bouma gaf toe dat er enkele onjuistheden in de nota zitten, maar noemde die ‘minder relevant’ voor de besluitvorming. Volgens hem is het Platform echter aan het verkeerde adres bij de rechtbank. “De nieuwe hsl-nota (van maart 1994) is te beschouwen als een ontwerp-planologische kernbeslissing, die als basis dient voor een definitieve beslissing over de aanleg en de tracekeuze van de hsl. Voor het zover is volgt er eerst nog een langdurige inspraakprocedure en wordt de minister van advies voorzien door organen als de RARO. Als het Platform de door hem geconstateerde, vermeende, onjuistheden voor het voetlicht wil halen kan dit dus gewoon tijdens de inspraakprocedure”, aldus Douma. Deurvorst zei de misleidingen ernstig genoeg te vinden voor een kort geding. “Het gaat hier om de basis die, zij het na inspraak, moet leiden tot een kabinetsbeslissing. Als de insprekers en de overheden echter meteen al op het verkeerde been worden gezet omdat de basis niet deugt is er alle reden tot ingrijpen”. Het Platform koos tevens voor het kort geding omdat de provincie Zuid-Holland op 16 september een beslissing neemt over de nota, en het niet wil dat dit op basis van een ‘fout’ rapport gebeurt.

Inspraak verlengen

Het Platform vertegenwoordigt de mensen die langs het beoogde hsl-trace wonen en enkele milieugroeperingen. De organisatie is niet tegen de komst van de sneltrein, maar wijst aanleg van een nieuwe baan langs of door het Groen Hart af. Liever zou het de trein over het bestaande spoor laten rijden.

Wanneer de rechtbank het platform in het gelijk stelt stapt het naar de ambtenarenrechter om de inspraaktermijn voor de hsl te verlengen. Die loopt nu op 19 september af. De president van de rechtbank doet vrijdag 9 september uitspraak.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels