nieuws

Architect eist sanering ‘Bonner badkuip’

bouwbreed

ùDe als parlementswijk ontworpen, door de HBG-dochter HBW opgetrokken en door het Rijnwater geruineerde ruwbouw in Bonn valt gemakkelijk te saneren. Totale afbraak is belachelijk. Van de tachtig procent van de gebouwen is slechts vijftien procent door de watermassa’s kapot gemaakt. Deze mening verkondigt de befaamde Keulse architect, professor Joachim Schurmann, ontwerper van de wijk die in de wandelgangen zijn naam draagt (‘Schurmann-Bau’).

Tot nu toe zweeg de architect als het graf over alle geruchten omtrent een op handen zijnde verkoop van het met overheidsgeld gefinancierde mammoet-po aan particulieren. Ook de HBG zou een attractief bod hebben gedaan, menen insiders in Bonn. “Ik wil niet langer zwijgen”, aldus een woedende Schurmann, “Ik ben diep getroffen door deze eindeloze geschiedenis, maar ik resigneer niet. Nog niet. Rond DM 370 miljoen aan belastinggeld is reeds verbouwd.”

Hij beklaagt zich echter bitter over de handelwijze van het bouwministerie. “Als dit departement tot verkoop en afbraak besluit, is dat belastingkapitaal voorgoed verloren.”

En dat, zo stelt de bouwmeester, terwijl de minister nog in februari verzekerde dat over afbraak “niet eens nagedacht hoeft te worden” en “geen besluit wordt genomen over de toekomst van de gebouwen zonder raadpleging van de architect”.

Klaagzang

Volgens Schurmann kost de sanering van het gigantische po rond DM 80 miljoen, en stellig geen DM 210 miljoen zoals de door het ministerie in opdracht gegeven expertise van het Munchense bedrijf Obermeyer stelt.

“Deze expertise over mogelijke sanering is deel van een dubbele studie onder deelname van het bureau Schurmann. De gebouwen ke, zoals door Schurmanns bureau “reeds vele malen onderzocht” zou zijn, “zinvol, economisch gunstig en snel in orde worden gebracht voor de Deutsche Welle (wereldomroep)”.

Schurmann vermijdt zorgvuldig de naam van minister Schwaetzer te noemen, maar zijn woede richt zich hoofdzakelijk tot de liberale FDP-vrouw. “De relatie bouwheer-architect stuit inmiddels op tegenstand.” Voor diegenen die in het departement “nu de lakens uitdelen”, zou het bouwwerk “niets meer dan een ongeliefd kind” zijn dat men “graag kwijt wil raken”. Dat zou een “klaagzang” op de “democratie als bouwheer in Bonn” betekenen.

De Bond van Duitse Architecten (BDA) en het Verbond van Duitse belastingbetalers scharen zich in verklaringen uitdrukkelijk aan de kant van Schurmann. Minister Schwaetzer zou de van Kerst 1993 tot heden voortdurende vertragingen hebben veroorzaakt.

Alleen daardoor zouden de kosten ter stillegging van de bouw tot rond DM40 miljoen zijn opgelopen. Haar berekeningen voor een vermeend groter economisch nut door afbraak en nieuwbouw zouden “niet te controleren en onbegrijpelijk” zijn.

Te voorbarig

De Bond van Belastingbetalers levert felle kritiek op het voorlopig regeringsbesluit van vorige week om de ruwbouw tegen een acceptabele prijs aan particulieren te verkopen: “Veel te voorbarig”. Nog heeft Schwaetzer de ruwbouw niet verkocht. De begrotingscommissie van de Bondsdag kan nog aan de noodrem trekken en groen licht geven voor sanering en voltooiing van de bouwwerken indien de vermeende “bouwruine” zich inderdaad gemakkelijk laat repareren.

“Wie zich in Bonn niet verantwoordelijk voelt als bouwheer, maakt er ook in Berlijn een potje van”, vindt architect Schurmann die de bijeengeroepen journalisten aan hand van dia’s, foto’s, en blauwdrukken laat zien hoeveel blijkbaar nog volledig onbeschadigde bouwsubstantie in Bonn op het spel staat en hoeveel volksvermogen bij een mogelijk afbraak “wordt weggesmeten”. Volgens Schurmanns berekeningen: rond 375 miljoen DM.

Sinds acht weken hebben regenbuien vrij spel in de ruwbouw, hoewel de ramen allang gereed zijn en de hele wijk gemakkelijk tegen slecht weer beveiligd had ke worden.

“Men had alleen het raamwerk, de gevels en daken hoeven aan te brengen. Maar men wil die bouw eenvoudigweg kwijt. Al jaren is in Bonn geen fantasie ontwikkeld om de wijk een adequate bestemming te geven nu besloten is dat het parlement naar Berlijn verhuist.”

Slachting

En dus kwam de komst van het Rijnwater de autoriteiten goed van pas, vermoedt de bouwmeester. “Nu ke de investeerders ons bouwpo slachten en uitbenen en ervoor in de plaats een nieuwbouw optrekken waarbij vermoedelijk dubbel gebruik van de bouwgrond wordt gemaakt.”

Absurd

Minister Schwaetzer: “De verwijten van de architect zijn absurd. De regering wil dat het complex zo snel mogelijk gereed komt en de Deutsche Welle ter beschikking wordt gesteld. De expertise over de veroorzakers van de schade waren dringend noodzakelijk voor het justitieel onderzoek. Het onderzoek duurt nog voort.”

Met de verkoop van de ruwbouw aan particulieren zou de regering de belastingbetalers “tot 100 miljoen DM besparen”, aldus Schwaetzer. “De overheid is verplicht tot het vinden van de economisch gunstigste oplossing. Deze is alleen te vinden in het kader van een nieuwbouw die particuliere investeerders willen uitvoeren.”

Reageer op dit artikel