nieuws

Woonbond bepleit subsidie voor arme corporaties

bouwbreed

De Nederlandse Woonbond bepleit in een brief aan de Tweede Kamer een nieuwe subsidieregeling, specifiek voor armlastige woningcorporaties.

Daarbij gaat het de huurdersorganisatie om die corporaties, die niet over voldoende vermogen beschikken om zonder extra huurverhoging te investeren in nieuwbouw en onderhoud.

“De Nederlandse samenleving”, zo schrijft de Woonbond, “zou heel scheef bezig zijn wanneer de kosten van de sociale woningbouw zouden worden afgewenteld op uitsluitend de bewoners in de huursector, die meer en meer tot de laagste inkomensgroepen behoren.”

In de brief wordt vooral gereageerd op de ontwerp-Bruteringswet die voormalig staatssecretaris Heerma nog net voor de wisseling van de wacht naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De Woonbond blijft grote moeite hebben met een subsidieafbraakpercentage dat ruim 2% boven inflatie ligt. Dit legt namelijk een “onverantwoorde opwaartse druk” op de huurontwikkeling en dat betekent een gevaar voor de betaalbaarheid van het wonen in de huursector. Beter is het om de huurontwikkeling inflatievolgend te laten zijn.

Ook de minimaal verplichte huursomstijging van 3,5% kan niet op steun van de huurdersorganisatie rekenen. Dit is “veel en veel meer dan wat woningcorporaties gemiddeld nodig hebben voor een verantwoorde woningexploitatie.” De Woonbond vindt zelf dat de minimaal verplichte huursomstijging moet worden afgeschaft. In de plaats daarvan dient een gemiddeld jaarlijks huurstijgingspercentage te worden afgesproken, waarvan op lokaal niveau van kan worden afgeweken. Voor 1995 moet de minimaal verplichte huursomstijging worden verlaagd tot 2,3%.

Over de maximaal toegestane huurverhoging merkt de Woonbond op dat de 6,5 tot 7,5% die Heerma wil toestaan, veel te hoog is. Maar ook het huidige percentage van 6% is al te teveel. Dat zou volgens de Woonbond best verlaagd ke worden tot circa 2,8%. De huurdersorganisatie vindt dat de maximale huurstijging per woning per 1 juli 1995 in ieder geval niet mag worden verhoogd.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels