nieuws

Wereldprimeurs bij explosieveilige onderhoudsvoertuigen

bouwbreed Premium

Elk van de zes nieuwe, explosieveilige, onderhoudsvoertuigen die op basis van de DAF75 voor de NAM zijn gebouwd, zijn met drie wereldprimeurs gerealiseerd. Het betreft hier de toepassing van kraan en hoogwerker op een voertuig; de constructie van de kraangiek en de explosievaste beveiliging van het geheel.

De Nederlandse Aardolie Maatschappij BV. (NAM) exploiteert in Nederland ongeveer 600 locaties voor de winning van olie en gas. Voor het periodieke onderhoud van de installaties had de NAM behoefte aan een aantal voertuigen met en specifiek eisenpakket.

Het voertuig diende te worden uitgevoerd met een hydraulische autolaadkraan en een hoogwerker voor twee personen. De opzet hiervan is dat de kraan de zware componenten boven de installatie brengt, of weghaalt, terwijl vanuit de hoogwerker gemonteerd of gedemonteerd kan worden.

Daarnaast moet het voertuig de veelal zware onderhoudsmaterialen vervoeren en de daarvoor benodigde gereedschappen. De belangrijkste echter was dat het voertuig, de autolaadkraan en de hoogwerker explosieveilig dienden te worden uitgevoerd. Immers, in geval van calamiteiten tijdens het onderhoud moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat een zeer explosief gas zou ke ontsnappen. Een vonk of een oppervlaktetemperatuur van 250 gr. C of hoger zou dan tot een grote explosie ke leiden.

Voor de uitvoering koos de NAM voor samenwerking met de bedrijven HIAB – lid van de Partek Groep – en DAF Trucks, waarvan de dealer ESA uit Groningen ook bij het po werd betrokken.

Met een hydraulisch bediende HIAB33ton/meter autolaadkraan, met een maximale gieklengte van 18,30 meter konden de eisen ten aanzien van inzetbaarheid en hefvermogen beantwoord worden. De HIAB hydraulisch bediende tweemanshoogwerker kreeg een reikwijdte van 3,5 meter en een werkhoogte van 6meter.

Met deze bereikvermogens kan de gehele installatie vanaf het werkplatform bereikt worden. De autolaadkraan en de hoogwerker werden door middel van een elektronische microprocessor explosievast beveiligd.

Voor de voertuigkeuze en opbouwuitvoering werden met TOPEC, DAF’s computerprogramma voor voertuigoptimalisatie en simulatie, talrijke berekeningen gemaakt. Naast draaicirkel, wendbaarheid in het terrein en asconfiguratie was, in verband met de wegligging, vooral de gewichtsverdeling van belang. Met andere woorden: de plaatsing van het opbouwmaterieel en de materialen in de laadbak.

TOPEC wees als de meest geschikte plaatsen aan: de autolaadkraan achter in de laadbak, de hoogwerker in het midden en de zware materialen voorin de laadbak. Het optimale voertuig bleek de DAF FAG 75240 met mechanisch gestuurde voorloopas te zijn.Uit veiligheidsoverwegingen en om onder alle omstandigheden de cabine te ke kantelen om de motor te bereiken verlangde de eis dat de autolaadkraan met ingeschoven giek niet boven de cabine mocht komen. Aan de andere kant mocht – voor het behoud van de wendbaarheid en de stabiliteit – het DAF 75-chassis niet worden verlengd. HIAB ontwikkelde voor dit probleem een nieuwe giekconstructie waardoor de ingeschoven lengte, die normaal 6,20 meter bedraagt, werd teruggebracht tot 5,30 meter. De ingeschoven giek past nu boven de laadbak en het hijsblok rust in een speciale uitsparing tussen cabine en laadbak.

Explosieveilig

Het explosieveilig maken van de zes DAF 75 voertuigen vergde een reeks van speciale voorzieningen. Uitvoerige fabriekstesten wezen uit dat slechts met geringe aanpassingen kon worden voldaan aan de strenge eisen van onder meer een oppervlaktetemperatuur van onder de 250 gr. .

Vervolgens werden de voertuigen voorzien van een stikstof-startinstallatie en van vonkenvangers op zowel de inlaat als de uitlaat van de motor. Bovendien werd een explosievast motorbeveiligingssysteem, met een noodstop voor op de NAM-locaties, aangebracht.

Voor het overige systeem werd een uitgekiende beveiligingsschakeling toegepast. Het resultaat is dat de zes DAF 75 voertuigen, met inachtneming van de RDW-typegoedkeuring, explosieveilig zijn bij hun inzet voor het onderhoudswerk bij de NAM.

De zes explosieveilige DAF’s75, uitgerust met een HIAB330 kraan en tweemanshoogwerker zijn een wereldprimeur van eigen bodem voor de NAM.

Reageer op dit artikel