nieuws

VROM vordert f. 110 mln locatiesubsidie terug

bouwbreed Premium

Er is of wordt door het ministerie van VROM ten minste f. 110 miljoen teveel uitgekeerde locatiesubsidies teruggevorderd van gemeenten. Dit blijkt uit een brief van staatssecretaris Heerma aan de Tweede Kamer.

In de brief wordt de uitkomst gegeven van de nacalculaties van in het verleden – dus voor het Besluit Locatiegebonden Subsidies – verstrekte locatiesubsidies. Aanvankelijk diende het afrondende overzicht daarvan al op 1 januari 1992 beschikbaar te zijn voor de Tweede Kamer, maar dit was volgens Heerma niet haalbaar. Enerzijds omdat de gemeenten te laat waren met het indienen van de eindcalculaties, anderzijds omdat een complexe behandelingsprocedure moest worden gevolgd, inclusief inschakeling van een externe rapporteur. Bovendien vergde een en ander ook nog het nodige bestuurlijke overleg.

Uit de brief blijkt dat van de 86 ingediende plannen bij 73 de nacalculatie is afgerond. Dit heeft geresulteerd in een terugvordering van in totaal f. 110 miljoen door het ministerie van VROM. De gemeenten Hoorn, Houten, Spijkenisse en Breda moeten relatief veel subsidiegeld terugbetalen: respectievelijk bijna f. 20 miljoen, ruim f. 19 miljoen, circa f. 14,5 miljoen en bijna f. 14 miljoen. Rotterdam krijgt ook een aantal terugvorderingen (in totaal zo’n f. 28 miljoen) maar daar staat een betaling tegenover van ruim f. 36 miljoen. Per saldo ontvangt de Havenstad dus nog zo’n f. 8 miljoen aan achterstallige locatiesubsidie.

Reageer op dit artikel