nieuws

‘Verschoning’ bedrijventerrein bij Arnhem

bouwbreed

Na veel geharrewar is tenslotte overeenstemming bereikt over de sanering van de vervuilde grond van het toekomstige bedrijventerrein IJsseloord 2 in Arnhem. De kosten van de ‘verschoning’ zijn geraamd op – 36 miljoen. Hiervan neemt IJsseloord 2 Holding BV – 14,65 miljoen voor haar rekening. Het rijk en de gemeente Arnhem dragen ieder – 9 miljoen bij.

De resterende – 3 miljoen wil de provincie Gelderland betalen. De schoonmaak betreft 25 ha van het 68 ha grote terrein. Het is de bedoeling nog dit jaar met de schoonmaak te beginnen zodat begin volgend jaar de eerste kavels ke worden uitgegeven. De met olie en huisvuil verontreinigde grond wordt ‘ingepakt’ en op het terrein zelf opgeslagen. Verwijdering ervan en overbrenging naar een stortplaats zou rond – 60 miljoen meer kosten. Vandaar dat voor deze oplossing is gekozen.

Reageer op dit artikel