nieuws

Vergeefs protest tegen lagere vergoeding kopkosten

bouwbreed

De Raad van State is niet ingegaan op een protest van de gemeente Delft tegen de verlaging van de rijksvergoedingen voor nieuwe huurwoningen. Delft gold tot 1990 als een gemeente met moeilijk bereikbare bouwlocaties. Daarom werd door het ministerie van VROM per nieuwe huurwoning een rijksvergoeding van – 9500 gegeven.

Voor de meeste gemeenten geldt een vergoeding van – 5000. In 1990 kwam het ministerie tot de conclusie dat er geen reden meer was Delft extra geld te geven. De zogeheten kopkosten werden vastgelegd op – 5000 per huurwoning.

Delft ging hiertegen in beroep. Volgens de gemeente zijn in de afgelopen jaren veel panden in de binnenstad omgebouwd tot woning. Juist deze panden zijn moeilijk bereikbaar, waardoor extra kosten moeten worden gemaakt. Het Rijk vergoedt de kopkosten echter uitsluitend als het gaat om nieuwbouw en niet als het gaat om het verbouwen van panden.

De Raad van State merkt in zijn uitspraak op dat dit principe ter discussie gesteld zou ke worden. Niettemin wordt vastgesteld dat de gemeente Delft volgens dezelfde regels is behandeld als andere gemeenten. Het protest van Delft is daarom afgewezen.

Reageer op dit artikel