nieuws

Uit de technische bladen

bouwbreed

In Contract Journal van 4 augustus wordt de renovatie van The Old Guildhall te Swansea in Groot-Brittannie beschreven. Projectontwikkelaar Trafalgar House was al jaren bezig met het zoeken van een opdrachtgever voor het po. De gemeente had nieuwbouwplannen voor een National Centre for Literature, omdat Swansea volgend jaar de hoofdrol speelt in het Jaar van de Literatuur. Die plannen bleken echter te kostbaar en de gemeente en Trafalgar House vonden elkaar. Er wordt onder hoge tijdsdruk gewerkt, want het po moet in 63 weken gereed zijn. Drie gevels blijven bewaard. Daartussen is een compleet nieuwe staalconstructie aangebracht. Het gebouw krijgt een uitzonderlijk goede airconditioning, omdat er manuscripten en oude boeken bewaard gaan worden. Het gaat waarschijnlijk ‘Dylan Thomas Centre’ heten, naar de uit Swansea afkomstige schrijver.

Het is geen gewone stalen ‘vangrail’ en geen betonnen middenbermbeveiliging: de RWS-barrier. Het is een Nederlands produkt van Laura Metaal te Eygelshoven in Limburg. De barrier is al op veel plaatsen in gebruik, zoals (permanent) op de N44 tussen Den Haag en Wassenaar. Volgens een artikel in OTAR van juli/augustus blijkt de stalen RWS-barrier type New Jersey aan hoge eisen te voldoen, volgt hij oneffenheden in het wegdek en is hij goedkoop en eenvoudig te monteren. De RWS-barrier is niet alleen voor tijdelijke, maar ook voor bijzondere situaties te gebruiken.

Het kan nodig zijn de barrier, die voorzien is van schotelvormige draagvlakken, aan de ondergrond te verankeren. Via een eind element is hij eenvoudig te verankeren of te verbinden met gewone stalen geleiderail.

Het stuwmeer in het Lac des Dix in Zwitserland, met de hoogste betonnen stuwdam ter wereld (285 m), is goed voor meer energie. Daarom wordt een extra centrale gebouwd. In het

Schweizer Baublatt van 10 augustus staat uitgebreid beschreven hoe de toevoer naar de nieuwe centrale geboord wordt. Nog niet eerder waren de omstandigheden zo moeilijk. De boormachine moet zich onder 68 gr. steil omhoog werken van 500 m naar ruim 2000 m boven zeeniveau. Dit deel van het po is in maart 1995 gereed. De centrale Bieudron wordt in de rotsen ingebouwd, omdat er naast de bestaande centrale geen plaats meer is. Verwacht wordt dat de eerste van drie 400 Megawatt-turbines eind 1998 in gebruik genomen kan worden.

In Betonwerk + Fertigteiltechnik staat een artikel van M. Porschmann over de ontwikkeling van de betonproduktenindustrie in de laatste 150 jaar. Het is toegespitst op de situatie in Duitsland, maar het beeld van de historie zal niet zo sterk verschillen met dat in Nederland. Hij wijst op het veranderen van de benaming (van cementwaren naar betonwaren), maar het gelijkblijven van de produkten (in Nederland heten betonwaren inmiddels betonprodukten). Het is nog niet zo lang geleden dat beton ‘kunststeen’ genoemd werd en geslepen beton ‘terrazzo’. Sinds de DIN-norm van 1955 is echter alles wat met cement gemaakt wordt ‘beton’. Het artikel is geillustreerd met afbeeldingen van historische produkten en machines.

Reageer op dit artikel