nieuws

Transportsector bezorgd over toename congestie

bouwbreed

Naast een intelligenter gebruikmaking van de infra – structuur moet er de komende jaren toch nog fors worden geinvesteerd in de aanleg ervan. Op dat standpunt staat de wereld van transport en distributie; de commerciele gebruikers van infrastructuur.

In opdracht van de ministeries van Verkeer en Waterstaat en Economische Zaken heeft het bureau Coopers en Lybrand een enquete gehouden over de kwaliteit van de Nederlandse infrastructuur onder deze beroepsgroep.

De gebruikers blijken een redelijk positief oordeel te hebben over de vaderlandse infrastructuur – zij het dat de zorg over de verkeerscongestie toeneemt. Vooral in de Randstad, en dan met name rond Rotterdam en Schiphol, worden de toenemende files als zorgelijk ervaren. Dat dit laatste het oordeel van de verladers niet doorslaggevend negatief heeft beinvloed en heeft geleid tot het uitwijken naar buitenlandse ‘mainports’ is volgens de onderzoekers het gevolg dat de verkeerscongestie zich ook in de andere West-Europese agglomeraties, ondanks de relatief hoge investeringen aldaar, als een hardnekkig probleem ontpopt.

Toch is dit geen reden om de congestie maar als een gegeven te beschouwen, zo vinden de onderzoekers. Het leidt immers tot economisch verlies en het tast tevens het milieu onnodig aan. Daarnaast overtreffen de voornemens voor de aanleg van infrastructurele voorzieningen in het buitenland de onze ruimschoots. De uitvoering van de voorgenomen investeringen (SVV, Investeringsimpuls) moet daarom voortvarend te hand worden genomen.

Efficient

Het bureau signaleert daarnaast een steeds grotere waardering bij de transport- en distributriewereld voor efficiency in de afhandeling van vervoersstromen. Zo is voor de ontwikkeling van bijvoorbeeld de groeiende containerstroom de aanleg van alleen een terminal niet voldoende. Afstemming tussen verladers, carriers, terminale en ontvangers is minstens zo belangrijk.

In een concurrerend vervoerssysteem zijn verschillende vervoersoorsten efficient op elkaar afgestemd.

Reageer op dit artikel