nieuws

Tegenslagen bij sanering terrein Aagrunol

bouwbreed

De sanering van het terrein rond de voormalige bestrijdingsmiddelenfabriek Aagrunol in Groningen is opnieuw vertraagd. De met kwik en arseen vervuilde grond zit in het midden op een diepte van 9 a 10 m in plaats van op de verwachte 5 m. De extra diepe afgraving levert een schadepost op van f 3 miljoen. De kosten van de afgraving bedragen met de nieuwe tegenvaller circa f 48 miljoen.

De sanering van het terrein liep enkele maanden geleden ook al vertraging op doordat de ontgravingsput volliep met 40000 m3 regenwater door een doorbraak in het riool. De kosten van de gehele sanering belopen nu f 70 miljoen. Het reeds op het Aagrunol-terrein aanwezige studentenhuis en de waterzuiveringsinstallatie ke volgens de gemeente blijven staan. Groningen wil het Aagrunol-terrein bebouwen met nieuwe woningen en kantoorgebouwen. Inmiddels is ruim 255000 van de 285000 ton grond door aannemersbedrijf Van der Meulen/Van der Wiel BV uit Drachten afgegraven.

Reageer op dit artikel