nieuws

Ontslagen burgemeester Riem behoudt wachtgeld

bouwbreed

De oneervol ontslagen Brunssumse PvdA-burgemeester H. Riem behoudt tot aan zijn pensioengerechtigde leeftijd wachtgeld. Hij krijgt dat volgens een woordvoerder van de provincie Limburg “op grond van de algemene pensioenregeling politieke ambtsdragers”.

De 53-jarige Riem was gedeputeerde van Limburg en voldoet aan de eisen: vijftig jaar of ouder en tien jaar onafgebroken lid van GS. Hij bouwde die rechten op tussen 1978 en eind 1991, toen hij bijna veertien jaar lang gedeputeerde was. Op grond daarvan krijgt hij na zijn vertrek het eerste jaar 80% uitgekeerd van zijn vroegere salaris, het tweede jaar 70% en daarna 60% tot aan zijn 65e levensjaar. Op die uitkering worden wel inkomsten uit andere werkzaamheden gekort.

Riem, wiens wedde als gedeputeerde – 132000 bedroeg, kan nog rekenen op een uitkering van – 80000 per jaar. Noch het rijk noch de provincie ke hieraan iets veranderen.

Als oneervol ontslagen burgemeester heeft Riem geen recht op wachtgeld uit die functie. Momenteel krijgt hij ziektegeld, omdat hij zich ziek heeft gemeld voordat hem ontslag werd verleend.

Inmiddels is de procedure begonnen om een opvolger voor Riem te benoemen. Gouverneur Van Voorst tot Voorst zal op 31 augustus met de gemeenteraad overleggen over de profielschets voor een nieuwe burgemeester.

Reageer op dit artikel