nieuws

Ontgronding in

bouwbreed Premium

Stevol-gebied mag nog niet beginnen

Ontgronding in het hele Stevol-gebied blijft verboden, tot het moment waarop de Raad van State een beslissing neemt over de door gedeputeerde staten van Limburg verstrekte vergunning daartoe of een verzoek toewijst tot opheffing van de schorsing van de machtiging aan Stevol BV.

Die toelichting geven GS op hun recente besluit om de eerder aan het ontgrindingsbedrijf verstrekte en door de Raad van State geschorste machtiging tot afgraving van een 134 hectare grote locatie in het Stevol-gebied te beperken tot 15,5 hectare.

Volgens GS is ten onrechte de indruk ontstaan dat ontgronding van dat beperkte deel van het Stevol-gebied nu zou mogen plaatsvinden. Ze geven in een nadere toelichting aan dat “de schorsing van de machtiging door de Raad van State niet wordt opgeheven door beperking van de machtiging. De schorsing van de machtiging blijft dus intact”.

Reageer op dit artikel