nieuws

Minst arbeidsongeschikten dupe van herbeoordeling

bouwbreed

Vooral wao’ers die ingedeeld waren in de laagste twee arbeidsongeschiktheidsklassen, worden de dupe van de herkeuring voor de wao. Dat blijkt uit een inventarisatie van het secretariaat van de Sociale Verzekeringsraad. Voor het onderzoek werden de herkeuringsuitkomsten van de Gemeenschappelijke Medische Dienst (GMD) vergeleken met de oorspronkelijke beoordeling.

Het gaat om gegevens van 13.607 van de in totaal 23.593 wao’ers die uiterlijk op 31 mei 1994 een oproep hadden moeten ontvangen voor herkeuring. Dat niet de totale groep op tijd is herkeurd ligt aan aanloopproblemen. De eerste lichting herkeurden werd slechts voor 40 procent op tijd herkeurd, bij de derde lag dat al op 72 procent.

Van de 13.607 herkeurden wao’ers werden er 5846 (43 procent) geconfronteerd met intrekking van hun uitkering. Daarvan was het leeuwedeel, 5227 personen, oorspronkelijk in de twee laagste arbeidsongeschiktheidsklassen ingedeeld (15-35 procent) of volledig arbeidsongeschikt verklaard (80-100 procent).

Driekwart

Van de herkeuringen liep 9 procent uit op een verlaging van de uitkering, in 1 procent van de gevallen werd de uitkering verhoogd. De laagste twee arbeidsongeschiktheidsklassen gaven de hoogste percentages intrekkingen van de uitkering te zien. Gemiddeld raakte driekwart zijn uitkering kwijt.

Op 2630 herkeuringen werden bijna 2000 (lage) wao-uitkeringen ingetrokken.

In de categorie volledig afgekeurden (80 procent of meer arbeidsongeschikt) ligt het aantal intrekkingen op 34 procent. In procenten is dat laag, maar absoluut genomen levert deze categorie de meeste intrekkingen en verlagingen op. Van de ruim 9500 herkeurde volledig arbeidsongeschikte wao’ers raakten er ruim 3200 de uitkering kwijt, terwijl ruim er 800 een verlaging kreeg.

Reageer op dit artikel