nieuws

Midden-Oosten zoekt contact met Europa

bouwbreed Premium

Europese ondernemers ke op 6 en 7 december in Cairo het bedrijfsleven uit de Bezette Gebieden, Israel en Egypte ontmoeten. Dat gebeurt onder de vlag van het European Union-Middle East Partenariat. Uit de genoemde landen stellen ruim 300 middelgrote en kleine bedrijven zich voor en ontvangen bezoekers uit de Europese Unie en het Midden Oosten op afspraak. Voorts zullen delegaties uit Syrie, Jordanie en Libanon hun opwachting maken.

De gastbedrijven uit Egypte, Israel en de Bezette Gebieden zoeken mogelijkheden tot samenwerking. Te denken valt aan het overnemen van produktie, toeleveringen, overdracht van technologie, gezamenlijke ondernemingen en gezamenlijke activiteiten voor onderzoek en ontwikkeling.

Volgens pomanager H. van de Polder-Slingenberg van het Nederlands centrum voor Handelsbevordering (NCH) lieten inmiddels meer dan 300 bedrijven weten naar Cairo te komen. Om en nabij 12 procent houdt zich bezig met bouw, infrastructuur en milieu. De deelnemers stellen zich voor in een catalogus. Het gaat hierbij om gecontroleerde informatie wat voorkomt dat minder serieuze ondernemers of weinig levensvatbare bedrijven aantreden. De kandidaten legden vooraf hun voorstel aan de Europese Commissie voor, de instantie die besluit of de gegadigden mogen meedoen. Mede door dit toezicht ontmoeten de bezoekers vertegenwoordigers van solvabele ondernemingen. De bedrijven moeten voorts ke aansluiten op de Europese gang van zaken.

Palestijnen

In het geval van de Bezette Gebieden bestaat er nogal wat vraag naar geimporteerd cement dat door de bestellers veelal via of van Israelische handelaren (moet) worden betrokken. De aanvoer van cement gebeurt ook vaak via de haven van Ashod. Op middellange termijn vallen niet onaanzienlijke opdrachten te verwachten voor de aanleg van bijvoorbeeld riolering, wegen, waterleiding en elektra. Op lange termijn valt te denken aan uitbreidingen van het wegennet en aan de aanleg en verbetering van luchthavens. Over het geheel genomen ke investeringen in bijvoorbeeld infrastructurele werken worden gedaan zodra de middelen daarvoor beschikbaar komen.

Israel en de Palestijnen sloten eerder een akkoord dat in grote lijnen overeenkomt met een douane-unie. Een aantal overeen gekomen goederen ke de Palestijnen tegen een lager tarief importeren uit Jordanie, Egypte en sommige andere landen. De economie van de Bezette Gebieden is vooralsnog zeer sterk afhankelijk van Israel.

Europartenariat

EU-ME Partenariat is een afgeleide van Europartenariat. De Europese Commissie lanceerde dit programma in 1987 als middel om regio’s waar het economisch gezien wat minder voor de wind gaat tot ontwikkeling te brengen. De commissie verwachtte vooral veel heil van het midden- en klein bedrijf.

Met het leggen van contacten met soortgelijke bedrijven elders in de EU profiteert deze sector ook van de voordelen die de gezamenlijke markt biedt doordat de bedrijven gezamenlijk de problemen omtrent het werken over de grens ke aan pakken. De tweedaagse bijeenkomsten bieden een gelegenheid de noodzakelijke contacten tot stand te brengen. De EC betaalt 60 procent van de kosten terwijl de plaatselijke deelnemers het grootste deel van het restant bijpassen. De bezoekers zijn alleen hun uitgaven voor de reis en het verblijf kwijt.

Deze contacten vinden volgens Van de Polder-Slingenberg alleen op afspraak plaats. Het NCH zoekt uit wie met wie kan praten. De gesprekken duren niet langer dan een half uur. Per dag worden maximaal 30 afspraken geregeld. Het NCH regelt op verzoek ook de inzet van tolken. De organisatie verspreidt de deelnemerslijsten onder de leden van de afreizende groep zodat men onderling ook contact kan opnemen. Mede daardoor ke bedrijven die elkaar anders nooit zouden treffen met elkaar in contact komen. De aanpak maakt het volgens Van de Polder-Slingenberg overduidelijk dat het niet om een beurs gaat.

Op 6 oktober houdt het NCH een voorlichtingsbijeenkomst over het treffen in Cairo. Dat gebeurt bij de Rabo-bank in Utrecht. Nadere inlichtingen verstrekt de organisatie via 070-3441576 of -3441568.

Reageer op dit artikel