nieuws

Massaal bezwaar tegen bebouwing Maasoever

bouwbreed

In Venlo-Blerick hebben 2650 van de 2675 ondervraagde inwoners van de wijk Blerick zich uitgesproken tegen de bebouwing van de Maasoever en voor het behoud van de uiterwaarden. De bouw van tien kapitale villa’s aan de Gieterijweg mag volgens de overgrote meerderheid van de ondervraagden niet doorgaan.

Behalve het verlies van groen vrezen zij dat de afvoer van Maaswater – door de ophoging van de bouwterreinen – tot wateroverlast zal leiden.

Reageer op dit artikel