nieuws

Limburg wil snelle aanleg van Rijksweg 73

bouwbreed Premium

De uitbouw van Venlo tot tweedelijnsvervoersknooppunt kan een wezenlijke bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van de distributiefunctie van Nederland, zo blijkt uit een kadernota van de gemeente Limburg omtrent de positie die provincie inneemt op economisch gebied. Gepleit wordt dan ook voor een snelle aanleg van de Rijksweg 73-Zuid (Venlo-Maasbracht).

Noord-Limburg/Zuid-Oost Brabant en Zuid-Limburg/Aken bieden mogelijkheden voor economische groei die voor de modernisering van de nationale economie van wezenlijke betekenis zijn. In een brief aan minister-president Kok vraagt de provincie na te gaan op welke wijze aan het partnership van regio en Rijk inhoud kan worden gegeven en welke instrumenten het Rijk ter beschikking kan stellen om de economie en werkgelegenheid in de regio te stimuleren.

De kadernota werd opgesteld door de provincie Limburg in samenwerking met onder andere de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij LIOF, de Innovatie Centra en Kamers van Koophandel.

Reageer op dit artikel