nieuws

Groen Links en SP blazen interpellatie Sonneveld af

bouwbreed

De Statenfracties van Groen Links en de Socialistische Partij (SP) in Noord-Brabant hebben hun interpellatieverzoek over de affaire-Sonneveld ingetrokken. Nu de Brabantse gedeputeerde zelf is opgestapt achten beide statenfracties een debat over Sonneveld’s functioneren niet meer relevant.

Het debat zou aanstaande vrijdag tijdens een vergadering van de Brabantse Provinciale Staten hebben plaatsgevonden. Inzet van de interpellatie was het handelen van gedeputeerde Sonneveld inzake het dijkverzwaringspo ‘Aakvlaai’.

Dit po wilde Sonneveld min of meer onderhands aan het bevriende aannemingsbedrijf Hakkers BV uit Werkendam gunnen. In een brief aan het Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch beval de gedeputeerde de diensten van het aannemingsbedrijf aan.

Onderhandse gunning staat echter haaks op het provinciale beleid dat uitgaat van openbare inschrijving.

Commotie

De commotie die vervolgens is ontstaan en de aankondiging van GroenLinks en de SP hierover vragen te stellen, leidde er vorige week toe dat Sonneveld met hartklachten in het ziekenhuis werd opgenomen.

Sonneveld, die overigens al eerder dit jaar eveneens om gezondheidsredenen een deel van zijn taken aan collega-gedeputeerden overdroeg, liet begin deze week weten zijn functie neer te zullen leggen.

Sonneveld zegt in een verklaring dat hij deze beslissing met grote tegenzin heeft genomen. Hij stelt nadrukkelijk dat hij nimmer de bestuurlijke integriteit van zichzelf of de provincie materieel in het geding heeft gebracht. “Ik herhaal dat ik het schrijven van een brief aan het hoogheemraadschap achteraf ongelukkig vind en betreur”, aldus de gedeputeerde.

In zijn verklaring spreekt Sonneveld verder over “incidenten rond zijn persoon” en dat hij graag persoonlijk uitleg over “de feitelijke gang van zaken” had willen geven.

Goedkoper

Inmiddels heeft het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap ‘Alm en Biesbosch’ de werkzaamheden uitbesteed aan Breijs en Zonen. Als saillant detail hierbij geldt dat het po nu bijna een miljoen goedkoper uitvalt dan de – 2,15 miljoen die de door Sonneveld naar voren geschoven Hakkers in rekening wilde brengen.

Reageer op dit artikel