nieuws

Bezoekerscentrum Hoep gedeeltelijk ondergronds

bouwbreed Premium

Het nieuwe bezoekerscentrum ‘De Hoep’ te Castricum van het Waterleidingbedrijf Noord-Holland (NVPWN) is uit de grond verrezen, maar ook eigenlijk weer gedeeltelijk ‘onder de grond’ verdwenen.

Dit laatste omdat de samengestelde dakcombinatie is voorzien van dakvegetatie. Het is een po van Architect Maarten Min uit Bergen en is gebouwd door Heddes Bouw te Berkhout. Het centrum herbergt een permanente expositie van de doelstellingen van de P.W.N. ten aanzien van de drinkwatervoorziening en natuurbeheer.

Het waterleidingbedrijf, de leverancier van de dakbegroeiing Mostert en de Winter en Erdo BV te Capelle a/d IJssel ,die voor de ondergrondconstructie voor de begroening heeft gezorgd, hebben nauw samengewerkt. Reeds in 1992 is begonnen met het ontwikkelen van de dakvegetatie. Deze had aan een aantal nogal zware eisen te voldoen. Het dak mag geen onderhoud vergen. Het maximum gewicht is beperkt tot 70 kg/m2. Het ecologisch stabiel vegetatiesysteem dient te passen en aan te sluiten bij de omgeving. Het dak moet onder alle omstandigheden bestand zijn tegen wind, zout en watererosie. Dat is niet eenvoudig, omdat het dakvlak hellinghoeken kent tot 45 gr. . Er is daarom gekozen voor het gepatenteerde Mowi-Xeroflor Bio-Stucco substraat.

Opbouw

Er is voorts gekozen voor een niet verteerbare te recyclen verankeringsmat van 15mm dikte. Hierin is het voornoemde Mowi-substraat met een dikte van 50mm gestort. Dit substraat is voorzien van een biologisch fixeermiddel, de planten- en vochtbinders. Voorts is de daktuin voorzien van kruiden, grassen en vetplanten, die bestand zijn tegen droogte. Om dit te bereiken is nauw samengewerkt tussen de afdeling natuurbeheer van PWN en Mosterd en de Winter.

De dakbedekking leent zich goed voor grotere daken. Wegens de kwaliteiten die aan de ondergrond zijn gesteld is besloten tot het te lassen van de EPDM-kunststof dakbedekking met wapening. Deze Resitrix EPDM-baan is een combinatie van een EPDM toplaag en een cachering van gemodificeerde bitumen SBS als onderlaag. Dat vergemakkelijkt het lassen van de overlappen van de EPDM met hete lucht. De EPDM-baan is gewapend met glaskoord. Daardoor is deze EPDM bestand tegen de afschuifkrachten. De baan is mechanisch bevestigd in de onderconstructie van hout en staal. Als isolatie tussen de bedekking en de ondergrond is voor een steenwollaag gekozen met een dikte van 10 cm.

EPDM-folie wordt nauwgezet aangebracht, omdat het als wortelvaste ondergrond dient voor de dakvegetatie en onder alle omstandigheden waterdicht moet blijven.

Reageer op dit artikel