nieuws

AB-systeem voor zeven bruggen in Rotterdam

bouwbreed Premium

Door bruggen op afstand te bedienen kan het aantal brugwachters omlaag. Om te zorgen dat de brugbewegingen voor het land- en scheepvaartverkeer veilig verlopen is een geavanceerd systeem nodig waarbij gebruik gemaakt wordt van onder meer bewakingscamera’s. In Rotterdam wordt zo’n systeem aangelegd. In totaal zeven bruggen zullen vanuit een centrale post op afstand worden bediend.

De bruggen die op afstand bediend zullen worden maken deel uit van een keten van kunstwerken die stad en havens in Rotterdam met elkaar verbindt. Ze bevinden zich in een traject van drie kilometer dat tot een van de drukst bevaren havengebieden van Rotterdam behoort. Tot de bruggen behoren onder andere de Binnenhavenbrug, de Koninginnebrug en ‘de Hef’.

Het bedienen van de beweegbare bruggen is vaak zeer arbeidsintensief. De Koninginnebrug is een dubbele basculebrug en wordt zowel aan de noord- als de zuidzijde door een brugwachter bediend. Voor het bedienen van de niet permanent bemande bruggen moet de brugwachter eerst – veelal per fiets – naar de betreffende locatie.

Met het afstandsbesturingssysteem dat nu door Brinkman en Germeraad Besturingstechniek uit Dieren in opdracht van Energie Technische Ingenieurs en Installatie Services (ETIS) wordt aangelegd heeft de brugwachter plaats gemaakt voor een centralist, die vanuit een centrale post de zeven bruggen op afstand bedient. Met hetzelfde aantal mensen is nu een betere dienstverlening aan de scheepvaart- en het landverkeer mogelijk. Als het systeem volledig operationeel is kan bovendien een groter aantal brugbewegingen worden gerealiseerd. ETIS is elektrotechnisch adviseur en installateur voor bruggen in de gemeente Rotterdam en verricht ook het onderhoud aan de bruginstallaties.

Binnen twee weken

Het systeem in Rotterdam zal binnen twee weken operationeel zijn. De Binnenhavenbrug zal als eerste worden aangesloten op het systeem. Dat zal eind deze maand zijn. Eind van het jaar volgt de rest van de bestaande bruggen. Daarna volgen nog de drie nieuw te bouwen bruggen. De bediening zal in het begin nog geschieden vanuit een tijdelijke centrale post bij de Binnenhavenbrug. De definitieve ‘high-tech’ centrale bedieningspost is in aanbouw bij de Erasmusbrug, eveneens in aanbouw. Het systeem is zodanig ontworpen dat na elke processtap teruggekeerd kan worden of gestopt. Specialiteiten van het bedieningssysteem zijn: per brug een glasvezelkabel met elk 24 vezels, computerredundant, storingen centraal geregistreerd, camera’s automatisch gekoppeld aan brugcyclus, lokale besturing is mogelijk.

Geen ongelukken

Het afstandbesturingssysteem dat wordt aangelegd is voorzien van bewaking met camera’s. Daarmee ke ongelukken zoals laatstelijk bij op afstand bedienbare bruggen in Den Helder en Aalsmeer zijn opgetreden, worden voorkomen. In Den Helder is een auto met aanhangwagen met bloembollen bij een brug te water geraakt. In Aalsmeer zat een autotje vast tussen de klep en het landhoofd. Dat is mogelijk als geen camerabewaking wordt toegepast. Daarmee kan de bedieningsman met een extra signaal attent worden gemaakt op onregelmatigheden.

Bij het systeem dat nu wordt aangelegd is de kans op ongelukken tot een minimum beperkt. De bediener heeft met behulp van video (CCD-kleuren/infrarood) camera’s en computer een overzicht van de brugbewegingen, van het verkeer op het water en van de weg vlak voor de brug. Via marifoon en intercom staat hij direct in contact met de gebruikers van de brug. De bruggen worden 24 uur per dag bediend. De op afstand bestuurbare bruggen mogen geen gevaar opleveren voor het verkeer en moeten ‘goed ogen’ op monitoren.

Bedieningssysteem

De centrale bediening maakt een efficiente verkeersbegeleiding mogelijk. Op een optimaal ontworpen bedieningslessenaar wordt de beeld- en geluidsinformatie op duidelijke, overzichtelijke wijze voor maximaal drie centralisten gepresenteerd.

Per werkplek is een keur aan apparatuur voorhanden. In de lessenaar zijn twee kleuren monitors voor het landverkeer ingebouwd. Boven de lessenaar zijn drie stuks 19 inch kleurenmonitors voor het scheepvaartverkeer geplaatst. Gegevens over storingen en besturingsweergave wordt op een apart 19 inch VGA beeldscherm gepresenteerd. Het geheel is voorzien van een intercom-installatie.

Naar keuze kan op een van de drie units een brug voor bediening worden geselecteerd. Vooraf zal door de scheepvaart via microfoon/marifoon het sein gegeven worden dat men de brug wil passeren. De centralist bevestigt de aanvraag door het scheepvaartsein ‘rood/groen’ in te schakelen (dat betekent: “doorvaren is verboden, maar dit zal aanstonds worden toegestaan”).

Het scheepvaartverkeer kan door drie stuks kleurencamera’s met infrarooddetectie dag en nacht worden geobserveerd. Een van de camera’s is uitgerust met een pan- en tiltvoorziening.

Brugcyclus

Als de brug kan worden afgesloten voor het landverkeer (controle met 4 stuks kleuren-camera’s), dan zet de bediener de brugbeweging in gang door het aansturen van het besturingssysteem. Dat gaat met een muis met de aanwijzer op een grafische procesweergave. Zodra de aanvraag wordt geaccepteerd verschijnt dit op de 19 inch kleurenmonitor.

Gemakkelijke bediening

De computerbediening is gemakkelijk. De brug is volledig grafisch gepresenteerd met vermelding van camerakeuze en actuele storingsinformatie. De te bedienen onderdelen van de procesgang zoals slagbomen en brugdek worden op het computerscherm knipperend aangegeven.

Voor de bedieners in Rotterdam is het bedienen van een brug op afstand met behulp van een ‘muis’ een nieuwe wijze van werken. Alhoewel de bediening erg eenvoudig is gehouden, omvat elke stap tal van controles en handelingen, die door de computerbesturing worden geregeld.

De grafische procesweergave van de simulatietest in de fabriek van Brinkman en Germeraad in Dieren.

Reageer op dit artikel