nieuws

Zoetermeer heeft provinciale steun nodig

bouwbreed Premium

De gemeente Zoetermeer wil een vrije busbaan aanleggen langs de dwars door de bebouwde kom van deze stad heen stekende rijksweg 12. Maar het rijk wil niet erg meewerken, zo constateren de Zuidhollandse statenleden E.Th.M. Meijer en P.D. de Jong (beiden GroenLinks). Zoetermeer wil ook dat op rijksweg 12 tussen het Prins Clausplein en de oostrand van Zoetermeer de maximumsnelheid wordt teruggebracht tot 100 km en dat er langs de weg ook geluidsweringen worden geplaatst.

Ook hieraan wil het rijk tot nu toe niet meewerken. De twee statenleden vragen of GS de patstelling ke doorbreken.

Reageer op dit artikel