nieuws

Voorbereiding aanleg van N22 is begonnen

bouwbreed Premium

Het ambtelijk apparaat van de provincie Noord-Holland is begonnen met de procedure voor uitvoering van de Milieu Effect Rapportage (MER) ten behoeve van de aanleg van de nieuwe autoweg N22. Die moet de toekomstige grootschalige woningbouwlocatie Haarlemmermeer-West ontsluiten. Ook is wijziging van het streekplan in voorbereiding.

De voorbereiding van de besluitvorming over de N22 vloeit voort uit een opdracht van Gedeputeerde Staten. Het trace van de weg wordt uitgewerkt in samenhang met de groenstructuur en de verstedelijking in het westelijk deel van de haarlemmermeer en de uitbreiding van Schiphol (in casu aanleg van een vijfde start- en landingsbaan).

Volgens GS is alles erop gericht om in november volgend jaar te komen tot besluitvorming van Provinciale Staten over aanleg van de weg. Als dat lukt, kan medio 1999 met aanleg van (in elk geval het zuidelijk deel van) de N22.

Soelaas

De weg is niet alleen van belang voor de woningbouwlocatie in Haarlemmermeer, maar moet ook soelaas bieden voor de verkeersdruk in de oostflank van de Bollenstreek en Zuid-Kennemerland.

Hoewel de uitbreidingen van de rijkswegen in de Haarlemmermeer (A4, A9 en Westrandweg) tot enige vermindering van de druk zullen leiden, zullen de polderwegen in het westelijk deel van de Haarlemmermeer in de toekomstnog veel verkeer te verwerken krijgen. “Meer dan de huidige capaciteit toelaat”, aldus GS.

Minister Maij besliste in maart 1991 dat de aanleg van de N22 een verantwoordelijkheid voor de betrokken regio moet zijn. Die protesteerde daartegen. Maar besloot uiteindelijk toch de uitdaging te aanvaarden om aanleg van de weg voor haar rekening te nemen. Volgens GS is de provincie bereid de weg na aanleg in beheer te nemen.

Reageer op dit artikel