nieuws

Verlies en winst

bouwbreed

Bijna f. 2 miljoen in Den Haag, f. 7 miljoen in Nieuwegein, f. 7,5 miljoen in Utrecht, en f. 58 miljoen plus ruim f. 1 miljoen in Enschede. Bijna f. 70 miljoen: dat is waarschijnlijk het verlies dat de volkshuisvesting heeft geleden op de optiebeurs.

Van de 23 onderzochte corporaties hebben er liefst acht verkeerd of te risicovol gehandeld. Drie hebben mazzel gehad, want geen verlies geleden: zij kwamen ervan af met een vermaning van staatssecretaris Heerma; een heeft zoveel verloren dat ze onder curatele is gesteld; de overige vier hebben een aanwijzing gekregen.

Het is de vraag of, en f. zo jaf. hoe dit verlies had ke worden voorkomen. Kunnen overenthousiaste corporaties f. daarin ook nog eens aangespoord en bijgestaan door een financieel adviesbureauf. tegen zichzelf in bescherming worden genomen? Waarschijnlijk niet, en dat is doorgaans ook niet zo erg. Immers: door schade en schande wordt men wijs. Hier zijn echter de grenzen van het toelaatbare overschreden, zeker ook omdat er zoveel geld verloren is gegaan. Dat is en blijft een zeer slechte zaak.

De affaire heeft echter ook winst opgeleverd. Corporaties zullen een te risicovol gebruik van de nieuwe vrijheden nu wel uit hun hoofd laten; gemeenten zijn met de neus op het belang van hun taak als toezichthouder gedrukt f. zeker als zijzelf moeten opdraaien voor de geleden verliezen; en het rijk blijkt inderdaad als corrigerende achtervang te ke fungeren.

Maar vooral toont het de lacune aan in het door Heerma ontworpen en ingevoerde systeem van toezicht en controle, zoals vervat in het Besluit Beheer Sociale Huursector. Gemeenten ke nu pas achteraf toezicht uitoefenen en controleren of bij beleggingen wel alles goed is gegaan. Beter is het om vooraf te controleren of alles goed zal gaan, en gelukkig zal Heerma dit in zijn gesprekken met de sector ook meenemen. Want alleen met preventief toezicht op beleggingen blijven de volkshuisvesting verliesposten van deze enorme omvang in de toekomst bespaard.

E.H.

Reageer op dit artikel