nieuws

Studiedag over energie- besparing in scholen

bouwbreed

De Novem en het Energiebedrijf Amsterdam houden op 14 september in Amsterdam een studiedag over energiebesparing in het primaire onderwijs. De organisatie ervan gebeurt in samenwerking met het Informatie en Adviescentrum Schoolaccommodaties. Aanleiding voor de bijeenkomst vormen de exploitatiekosten van de gebruikte gebouwen.

De inleiders verduidelijken de huidige belemmeringen voor effectieve energiebesparing en gaan in op mogelijkheden voor de gewenste energiebesparing. Volgens de organisatie ke afzonderlijke scholen binnen de rijksvergoeding nu al invloed uitoefenen op de doeluitkering voor energieverbruik. Instellingen die met het energieverbruik binnen deze uitkering blijven ke het resterende bedrag naar eigen inzicht besteden.

Deze ruimte voor het voeren van schoolspecifiek beleid is naar verwacht vanaf 1 augustus 1998 volledig vrij. Het primair onderwijs wordt vanaf die datum gefinancierd met een totaalbedrag. Naar verluidt ke instellingen in het mbo/bve en hbo met deze financieringsvorm geld overhouden. Aan de andere kant maakt het nieuw beleid het ook mogelijk dat scholen failliet ke gaan. Een efficiente exploitatie kan er in niet onaanzienlijke mate toe bijdragen dat de deurwaarder zijn opwachting niet hoeft te maken.

Energieverbruik neemt over het gehele genomen zo’n 25 tot 30 procent van het totale exploitatiebudget van scholen in beslag. Energieverbruik krijgt volgens de organisatie echter niet de aandacht die het verdient. De inleiders gaan onder meer in in op feiten en cijfers in het primaire onderwijs, professioneel schoolbeheer in het kader van de autonomievergroting en het belang van energiebedrijven.

In de middaguren vinden gelijktijdig werkbijeenkomsten plaats. Daarin gaat het om de rol van communicatie en het draagvlak bij energiebesparende maatregelen, de uitvoering van efficiente energievorozieningen, de rol van de boekhouding en om gestructureerde acties ter besparing van energie.

Nadere inlichtingen verstrekt de organisatie via 01820-75220.

Reageer op dit artikel