nieuws

Stadsprovincie Amsterdam op 1 januari ’98 een feit

bouwbreed

Op 1 januari 1998 moet de regio Amsterdam tot een stadsprovincie zijn omgevormd. De stad Amsterdam wordt dan opgeheven. De nieuwe provincie gaat worden gevormd door vijftien gemeenten inclusief Amsterdam, die nu al samen binnen het Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA) zijn vertegenwoordigd.

De hoofdstad zelf wordt opgedeeld in een aantal zelfstandige gemeenten. Amsterdam bestaat nu uit zestien stadsdelen. Alleen het centrum valt nog onder rechtstreekse verantwoordelijkheid van het centrale stadsbestuur. Het is nog niet duidelijk in hoeveel gemeenten Amsterdam wordt opgesplitst. Een beslissing daarover moet voor april 1995 vallen. Over de taken en bevoegdheden van de nieuwe provincie vergaderen de deelnemende gemeenten eind van dit jaar. Het ROA en de vorming van een stadsprovincie houdt de besturen van de vijftien gemeenten al enkele jaren bezig. Bij de burgers leeft het echter niet of nauwelijks. Alleen het nieuws dat de bestuurlijke herindeling opheffing betekent van de gemeente Amsterdam, roept bij tal van Mokumers emoties op. Uit een onderzoek is gebleken dat nog niet de helft van de Amsterdammers f. 42 procentf. op de hoogte is van het bestaan van het ROA. De gemeente hoopt daar enige verbetering in te brengen met een nieuwsbrief. Die wordt vanwege de kosten echter niet huis aan huis bezorgd en is gedrukt in een oplage van slechts enkele honderden exemplaren. Burgers ke een exemplaar aanvragen, maar het loopt nog niet bepaald storm.

Reageer op dit artikel