nieuws

Speciale werkwijze zorgt voor ruimte in planning Vertraging bij bouw brug over Waal ingelopen

bouwbreed Premium

Bij de bouw van de brug over de Waal bij Zaltbommel heeft men last ondervonden van de gevolgen van de hoge waterstanden dit voorjaar. Omdat de noordelijke uiterwaard lang drassig is gebleven, is vertraging ontstaan. Die kan echter worden ingelopen omdat er ruimte in de planning zit door het toepassen van een speciale methode van vrije voorbouw van de betonnen tuibrug.

Dit viel op te maken uit de toelichting van ing. A.F.M. Berkelmans op het verloop van de werkzaamheden tijdens een bezoek aan de bouwplaats. Berkelmans is directeur bij Koninklijke Van Drunen, met BV Aannemingsbedrijf Dubbers-Malden deelnemer in de bouwcombinatie Tuikom II. Alhoewel niet alles volgens planning verloopt gaat het toch niet slecht, beamen verdere aanwezigen waaronder adjunct-directeur ing. C. Schipper van Dubbers-Malden en pocoordinator ir. S. de Koning.

In september 1992 is met het werk begonnen. Momenteel zitten ze op de helft van het werk dat in mei 1996 gereed moet zijn. Dat zal zeker worden gehaald menen de betrokkenen ondanks de vertraging die is opgelopen.

Zo is bij het storten van de pylonen verlet opgetreden vanwege onwerkbaar weer als gevolg van sterke wind. Gepland was per week, werkend op twee pylonen, een moot per pyloon te storten met behulp van een klimbekisting. Maar bij het werken op grotere hoogte is de invloed van de wind groter. Bij een grotere windkracht dan 6 Beaufort mogen de torenkranen niet meer werken. Bovendien moeten naar mate de hoogte toeneemt ook meer kabelsponningen worden aangebracht. Er werd een voortgang gerealiseerd van twee moten in anderhalve week.

Alternatief

De pylonen zijn ongeveer twee maanden later klaar dan gepland, maar dit is niet kritisch in de planning. Men gaat er nog steeds vanuit op tijd te ke opleveren.

Want er zat volgens Berkelmans “ruimte in de huidige planning”. Z’n opmerking zal bij aannemers niet veel te beluisteren zijn. Dat behoeft dan ook wel enige toelichting.

Het komt omdat bij het maken van de uitbouw van het brugdek sneller kan worden gewerkt dan de planning aangeeft. En dat komt weer omdat een alternatieve werkmethode wordt toegepast, waarbij de moten van de uitbouw twee maal zo groot zijn dan bij de werkmethode die in het bestek was voorzien.

Bij de aanbesteding was de combinatie Tuikom II VOF de laagste voor de besteksoplossing. Ook werd door deze combinatie een alternatief aangeboden dat nog lager was . Het werk werd opgedragen conform het bestek voor een bedrag van circa f. 80 miljoen.

Na de aanbesteding is overleg met opdrachtgever Bouwdienst Rijkswaterstaat geweest, hetgeen heeft geresulteerd in het overnemen van het alternatief voor de uitbouw. Ondanks dat de bouwtijd hierdoor kon worden bekort, is de planning niet aangepast.

Hoge waterstanden

Dat de planning niet is aangepast, komt de aannemer goed uit omdat later werd begonnen dan gepland. Aan de noordzijde werd in de uiterwaard last ondervonden van de gevolgen van het hoge water op de rivier dit voorjaar.

Als het water zakt tot een niveau waarbij het tussen de zomerdijken staat is er nog wel kwel naar de lager gelegen uiterwaard, zo redeneert Berkelmans. Dat heeft voor vertraging bij de start gezorgd omdat het zware materieel er niet op kon om ondersteuningen te plaatsen voor het maken van de aanbruggen. Het was te drassig.

Ook bij de noordelijke pylonen, die overigens binnen de zomerdijk liggen, kon langere tijd niet aan de fundering worden gewerkt. De noordelijke aanbrug moet echter wel op tijd klaar zijn. Als men aan de zuidkant klaar is met de uitbouw van de brug, moet worden omgesteld met het materieel naar de noordelijke oever. Het noordelijk steunpunt met de pylonen en de aanbruggen moeten dan klaar zijn omdat de geprefabriceerde betonnen dwarsdragers voor de uitbouw het best over de aanbruggen zijn aan te voeren.

Daarbij is nu wat vertraging opgetreden. Dit is volgens Berkelmans wel een kritiek punt. Steunpunt noord is twee weken geleden nog net op tijd gestort. Maar om dat mogelijk te maken zijn naar Berkelmans heeft laat weten “wel extra maatregelen nodig geweest”. Hij vindt overigens dat de gevolgen van hoog water meer overlast hebben bezorgd dan verwacht.

Over ongeveer drie weken wordt begonnen met de uitbouw van het brugdek aan de zuidzijde. Daarbij wordt een uitbouwwagen gebruikt, die in eigen beheer is ontwikkeld. Daarmee wordt elke week een betonnen moot uitgebouwd met een lengte van 7,80 meter. Elke moot bestaat uit twee stukken randbalk een een prefab dwarsdrager.

Gelijktijdig met het maken van de uitbouwmoot wordt het rijdek aangebracht op de vorige moot.

Mootlengte

De randligger wordt in het werk gestort, de dwarsligger is geprefabriceerd. Door gebruik te maken van prefab betonnen stempels waarop na aanbrengen van de tuien de dwarsdragers komen te rusten kon een twee maal zo grote mootlengte worden gerealiseerd dan bij de besteksoplossing werd voorzien.

Het principe waarbij in een vroeg stadium gebruik van de tuien wordt gemaakt is al eerder toegepast.

Het is ontwikkeld door prof.dr.ing. Rene Walther, van het Zwitserse Ingenieursbureau Walther, Mory, Maier. Het is voor de brug over de Waal echter verder ontwikkeld. Voordeel van de methode is dat twee maal zo snel kan worden gewerkt dan volgens de besteksoplossing mogelijk is. Bovendien zijn de randbalken eenvoudig van vorm en is het aantal dwarsdragers gehalveerd.

Links: De uitbouwwagen is in eigen beheer door Tuikom II ontwikkeld.

Rechts: Bij werken op grote hoogte is de invloed van wind groot.

Foto’s Marcel Willems, ‘s-Hertogenbosch

Reageer op dit artikel