nieuws

Slibdepot Hansweert voldoet niet aan eisen

bouwbreed

De kleibodem onder het slibdepot van Rijkswaterstaat nabij Hansweert blijkt beduidend poreuzer dan aanvankelijk gedacht. De voormalige buitenhaven van Hansweert voldoet daarmee niet aan de eisen voor dergelijke stortplaatsen.

Het depot kwam vier jaar geleden in gebruik als bergplaats voor slib uit de Oosterscheldehavens. De locatie biedt plaats aan 180000m3 vervuilde specie, waarop een afdeklaag uit 800000m3 schone grond ligt.

Het ingenieursbureau DHV kwam eerder tot de conclusie dat de kleilaag voldoende dichtheid bezit om verspreiding van vervuilende stoffen via het grondwater te beperken. DHV beperkte de studie op verzoek van Rijkswaterstaat tot onderzoek van geologische kaarten. De provincie Zeeland verleende op grond van de bevindingen een afvalstoffenvergunning.

De Raad van State vernietigde in 1991 de vergunning omdat er geen MER was gemaakt. De RvS beschouwde de afdeklaag van schoon slib uit het Kanaal door Zuid-Beveland als afval. Het totaal kwam daarmee uit op meer dan 500000m3 afval, wat het opstellen van een MER vereiste. De bijbehorende milieuonderzoeken geven aan dat Rijkswaterstaat indertijd uitging van verkeerde conclusies.

Reageer op dit artikel