nieuws

Realisatie Vinex-gebied Achtkamp stap dichterbij

bouwbreed

Rotterdam heeft eindelijk met de gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel een akkoord bereikt over de Vinex-locatie Achtkamp. Onder (politieke) druk van onder meer de provincie Zuid-Holland draagt Nieuwerkerk een gebied over van 71 ha.

De gemeenteraden stemmen op 1 september over het convenant dat beide buursteden hiervoor hebben opgesteld. Als de gemeenteraden en Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland akkoord gaan, vindt in het najaar de ondertekening plaats. Voor de overdracht eist Nieuwerkerk vier tegemoetkomingen. Rotterdam draagt ondermeer f. 1 miljoen bij aan noodzakelijk verkeersmaatregelen. Daarnaast is als randvoorwaarde gesteld dat het groene lint tussen de Ringvaart en de Onderweg blijft behouden.

Als gevolg van problemen rond Integraal Plan Noord (IPNR) I,II en III wordt Achtkamp naar alle waarschijnlijkheid als eerst buitenstedelijke Vinex-locatie tot ontwikkeling gebracht. Daarom heeft Rotterdam haast bij de verwerving van de terreinen. Door de IPNR-problematiek haalt Rotterdam met geen mogelijkheid meer de door VROM gestelde bouwopgave. Op het gebied, dat aansluit op Zevenkamp, moeten circa vijfduizend woningen worden gerealiseerd. Een nieuwe metro/sneltram-verbinding ontsluit de wijk.

Speculanten

Nu de problemen met de buurgemeente lijken te zijn overwonnen moet de volgende hobbel worden genomen. Het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR) beschikt over slechts enkele percelen grond in het gebied. Het merendeel van de gronden is inmiddels in handen gevallen van speculanten, ontwikkelaars en aannemers. Onlangs verklaarde de directeur van het OBR in deze krant weinig gelukkig te zijn met deze situatie omdat een vlotte ontwikkeling er door wordt belemmerd. Via een genoegdoening f. f. 12, 50 per vierkante meter en een bouwclaimf. tracht het OBR de komende maanden met partijen tot overeenstemming te komen.

Reageer op dit artikel