nieuws

Programma beveiligt data tegen misbruik en diefstal

bouwbreed

CTB Automatisering BV te Ede heeft de exclusieve verkooprechten verworven van het programma Safe-Guard easy voor de bouw- en installatiewereld. Met deze software is het mogelijk om belangrijke informatie te ‘versleutelen’. Volgens de leverancier is de informatie daarna onvoorwaardelijk beschermd tegen misbruik en diefstal.

Volgens W. Lems, marketing manager van CTB, gebeurt er in de bouw nog te weinig aan beveiliging van computergegevens. “Zelfs het maken van een back-up wordt vaak achterwege gelaten. De noodzaak van beveiliging wordt in de bouw zwaar onderschat. Pas nadat het fout is gegaan ontstaat er discipline in het bedrijf”, aldus Lems. Alleen de zeer grote aannemingsbedrijven hebben volgens hem een behoorlijke beveiliging van hun computers.

Volgens CTB is er geen relatie tussen de discussie in de politiek over het ‘versleutelen’ van informatie en de introductie van Safe Guard easy voor de bouwwereld. Er bestaat geen bezwaar tegen gebruik van het pakket. De politiek heeft afgezien van de eis, dat de ‘sleutel’ aan de overheid bekendgemaakt moet worden.

Voortouw

CTB kwam uit eigen beweging op het idee om een beveiligingsprogramma aan de bouw- en installatiewereld aan te bieden. “We zien de markt voor draagbare computers groeien. Bovendien wordt steeds meer gebruik gemaakt van netwerken en modems. Daardoor wordt het steeds belangrijker om de data te beveiligen. Het gaat om het voorkomen van zowel diefstal en misbruik als opzettelijk toegebrachte schade en het zonder rechten veranderen van ingevoerde gegevens,” aldus Lems. CTB heeft daarom het voortouw genomen en een contract afgesloten met D en R Software Services BV, leverancier van het door Uti-maco Software GmbH in Duitsland ontwikkelde pakket.

Safe Guard easy is alleen aan te bevelen voor de ‘echt gevoelige informatie’. Na het opstarten heeft het programma namelijk enige tijd nodig voor het versleutelen. Dat kan bijvoorbeeld een kwartier per werkdag zijn.

Reageer op dit artikel