nieuws

’n Uitdaging

bouwbreed

“Het is te gek voor woorden, maar… moet ke”, is de reactie die bij menigeen spontaan opwelt na lezing en bestudering van de twee eenvoudig uitgevoerde brochures die aan de talrijke bezoekers van het VROM-gebouw aan de Haagse Rijnstraat met aandrang worden aangeboden.

In het moderne taalgebruik van de tegenwoordige managersmaatschappij en die van de geslaagde reclameboys, wordt in wat hijgerige volzinnen het fenomeen gemeld dat bij VROM een snelle werkwinkel is opgericht, die voor de uitgebluste of zich stierlijk vervelende ambtenaar de weg is naar een nieuwe ervaring, ja zelfs in het bedrijfsleven.

Wissels f. want zo heet de snelle werkwinkelf. is er voor iedere medewerker van dit blitse ministerie die het een uitdaging vindt eens wat anders te gaan doen. Om welke reden dan ook… Gewoon uit nieuwsgierigheid om te kijken hoe het werk elders bij collega’s en om zelf te ervaren hoe het er bij een andere afdeling aan toe gaat. Maar ook voor de VROM-ers f. zo meldt een van de brochures wervendf. die het tijdelijk op hun eigen plek wat rustiger hebben f. voor de man of vrouw dus die zich te pletter verveeltf. of gewoon hun eigen toekomstige mogelijkheden willen vergroten. Gewoon…

Aan de gelukzalige mogelijkheden de eigen werkplek met een zucht van verlichting het smoel van de chef niet meer te hoeven aanschouwen te verlaten is bijna geen einde in zicht, want het ergens anders werken is buitengemeen ruim op te vatten. Zelfs buiten het eigen departement wordt voor de ambtelijke werkwillige dan wel de zich vervelende ambtenaar gezocht naar een drukbezette baan. Bij andere overheden of bij het bedrijfsleven. Het maakt niet uit.

De brochures verkomen zelfs de gemakkelijk opborrelde gedachte hoe het zal aflopen met reeds verworven rechten die f. weliswaar minderendf. voor de ambtenaar het zout in de (financiele) pap zijn. Niks aan de hand. Alle opgebouwde verworvenheden zoals salaris en emolumenten blijven behouden en wie naar zijn oude stek terug wil, echt, eerlijk en oprecht: niks aan de hand.

Een van de beide brochures is speciaal voor de overheidsmanager, die zich door de snelle werkwinkel verzekerd mag achten van deskundige begeleiding. Niet voor niets heeft VROM met het ASB-uitzendbureau een contract gesloten een en ander in goede banen te leiden. ASB spreekt van een vloeibare arbeidsmarkt en het voordeel van een vaste arbeidsplaats tegenover een vergroting van de mobiliteit van de werknemer.

Alsof het gaat om stukgoed wordt gesproken over de levering van tijdelijke in- of externe kandidaten binnen de afgesproken tijd, het niet berekenen van kosten als de kandidaat f. binnen acht uur alf. blijkt niet te voldoen en het alom ingevoerde evaluatiegesprek precies na een week noeste arbeid.

Het is overigens niet alles goud dat er blinkt bij de snelle werkwinkel van VROM en ASB. Wie de uitdaging niet schuwt f. een opmerking die dezer maanden weer zal klinken uit de monden van pas ingezworen bewindslieden voor wie alles een uitdaging isf. en tijdelijk elders wil werken moet rekening houden met het ja-woord van de directie-chef. Als die er niets in ziet, kan de ambtenaar het uitstapje mooi vergeten. En… afspraak is afspraak. Wie zich heeft laten verleiden tijdelijk over te stappen naar een nieuwe en uitdagende functie, maar al snel spijt krijgt f. die nieuwe chef blijkt al net zo’n vervelende etterf. heeft mooi pech gehad. Tussentijds afhaken om terug te keren naar het vertrouwde nest met de geliefde collega’s is niet mogelijk.

U weet het nu. Neem eens (tijdelijk) een ambtenaar in dienst. Weer’s wat anders… ’n Uitdaging.

Reageer op dit artikel