nieuws

Ingenieurs Oranjewoud treffen forse voorzieningen

bouwbreed Premium

Oranjewoud Beheer, met als grootste deelneming het ingenieursbureau Oranjewoud, heeft de omzet vorig jaar met 3 procent zien toenemen tot f. 221 miljoen. Deze toeneming is bescheidener dan de forse jaarlijkse omzetstijgingen die Oranjewoud in de jaren 1987/1992 kende. De terugslag deed zich voor in het tweede deel van het jaar als gevolg van het slechte weer.

De opgaande lijn in resultaatsontwikkeling wist Oranjewoud ook niet vast te houden. Voor het eerste sinds 1982 daalt het bedrijfsresultaat tot f. 7,2 miljoen (f. 8,9 miljoen). Het nettoresultaat nam af van f. 5,2- naar f. 4 miljoen.

De belangrijkste oorzaak was het in relatie tot de omzet te sterk gestegen kostenniveau. Daarnaast speelden enkele bijzondere kostenposten een rol zoals samenvoeging van de beide milieulaboratoria. Verder moest een flinke voorziening voor een dubieuze debiteur worden getroffen, die drukte het resultaat sterk. Een woordvoerder van Oranjewoud wilde niet ingaan op bijzonderheden van deze affaire, maar hij zei wel dat het leed, wat dit betreft, is geleden.

Winstherstel

De magere omzetstijging werd gedragen door de sectoren Bodem, Water en Milieu en de kleine sector Bouw. Uit het jaarverslag kan worden opgemaakt dat de laatste sector, actief op het vlak van bouw-

projectmanagement, duidelijk moet groeien.

Van het nieuwe kabinet verwacht Oranjewoud in 1994 een voortzetting van het beleid om te investeren in infrastructurele voorzieningen en in maatregelen ter bescherming van het milieu. Voor 1994 wordt een ongeveer gelijkblijvende omzet voorzien. Het resultaat kan licht omhoog. Duidelijk invloed van de aanpassingsmaatregelen verwacht Oranjewoud pas in 1995.

Reageer op dit artikel