nieuws

Gemeenten zwijgen nog over opvang asielzoekers

bouwbreed

Van de zestien gemeenten die door het ministerie van WVC zijn aangeschreven om dit jaar nog 9000 asielzoekers te plaatsen, heeft nog geen enkele geantwoord. Verwacht wordt dat dit pas na het zomerreces zal gebeuren, wanneer de gemeenteraden weer bij elkaar komen.

Niet bekend

De overige houden kennelijk hun kruit droog. Per gemeente moeten ongeveer 600 mensen onderdak vinden. De overheid had de gemeenten tot taak gesteld per 1 mei van dit jaar 60000 vluchtelingen onder te brengen. Hoewel minister D’Ancona zich vorige maand zeer tevreden toonde met het bereikte resultaat (51000) moet er voor de resterende 9000 toch nog een plek worden gevonden.

Nieuwe taak

De gemeenten zijn overigens nog lang niet klaar. Het ministerie heeft hen inmiddels een nieuwe taak gesteld. Deze loopt tot 1 januari 1995. Tot die tijd moeten zij voor 37000 asielzoekers met een verblijfsstatus woonruimte beschikbaar stellen.

Om snel aan de slag te gaan ke gemeenten een beroep doen op een tijdelijke stimuleringsregeling voor wisselwoningen. Deze houdt een eenmalige rijksbijdrage in van f. 12000 per woning, met een maximum voor 2500 woningen.

Reageer op dit artikel