nieuws

Fraaie pocket over recente Amsterdamse architectuur

bouwbreed

In de reeks in het Engels uitgegeven Arcam Pockets verscheen deel 7 over Amsterdamse architectuur tussen 1991 en 1993. De oogst van ruim drie jaar f. waarin ook in 1994 gereed gekomen architectuur is binnengesmokkeldf. geeft een beeld van recente architectuur in de hoofdstad.

Daartussen treft men opmerkelijke voorbeelden van sociale woningbouw zoals stedelijke villa’s van buitenlanders voor de Oranje Nassaukazerne, eenvoudige invullingen in de stadsvernieuwing zoals architect Bart Duvekot in de Hemonystraat ontwierp en duurdere voorbeelden op het KNMS-eiland. Maar voor een pocket met 36 poen in zo’n korte periode levert ook een aantal tamelijk middelmatige projecten op.

De poen zijn kort toegelicht met twee illustraties, soms twee foto’s, elders een foto en tekening. Daartussen geven enkele bij het bouwproces betrokken personen een korte impressie van hun visie.

Het werd opnieuw een goed verzorgde pocket die een breed beeld toont van de recente architectuur in Amsterdam.

‘Amsterdam architecture 1991-93’ onder redactie van Maarten Kloos. Uitgave Architectura en Natura, Amsterdam. Pocket,144 blz. ISBN: 90 71570 32 0. Prijs: f. 24,50.

Detail van het kantoorcomplex ‘Tripolis’ terzijde van het nu gerenoveerde Burgerweeshuis met het Berlage Instituut. Het kantoorgebouw van Aldo en Hannie van Eyck heeft gevels van hardhout en borstweringen van natuursteen.

Reageer op dit artikel