nieuws

Enschede krijgt afvalverbrander

bouwbreed

In de gemeente Enschede wordt begonnen met de bouw van een afvalverbrandingsinstallatie. De voorziening komt halverwege 1997 in gebruik. De bouw vergt een investering van f. 574 miljoen. De nominale capaciteit beloopt 230000 ton per jaar.

De meerderheid van het algemeen bestuur van de regio Twenthe en de Energie-Distributiemaatschappij voor Oost- en Noord-Nederland stemden in met de bouw van de installatie. Na de oplevering kan noord-oost Nederland gebruik maken van twee installaties. Deze regio biedt jaarlijks zo’n 970000 ton brandbaar afval aan. Het beleidsscenario van het afvaloverlegorgaan schrijft voor dat deze hoeveelheid in 2000 niet meer dan 870000 ton per jaar mag bedragen.

In de capaciteitsberekeningen van de installaties van de vier noordelijke provincies is rekening gehouden met de toenemende behoefte aan afvalverbranding zodra de rijksoverheid het stortverbod voor brandbaar afval invoert. Dit stortverbod wordt naar verwacht in 1997 van kracht. In 2000 mag het afvalaanbod in de regio Twente niet meer belopen dan 200000 ton per jaar. Voor de resterende hoeveelheid van 30000 ton afval bestaat er een contract met het Noordelijk Afval Orgaan die jaarlijks de aanvoer van deze hoeveelheid garandeert.

Reageer op dit artikel