nieuws

Eindhoven vraagt meer rijksgeld voor sociale woningbouw

bouwbreed

De gemeente Eindhoven zal in september dit jaar met de Inspecteur Volkshuisvesting van Noord-Brabant over een extra rijksbijdrage van f. 2,7 miljoen gaan praten voor van de bouw van sociale huurwoningen. Het geld is nodig om 120 extra woningen in deze sector te ke bouwen.

Dit jaar moeten in Eindhoven 1230 sociale woningen gerealiseerd worden. Daartoe is f. 27 miljoen beschikbaar, waarvan f. 7,4 miljoen als overschot van 1993. Dat jaar hield de gemeente – met name door de lage rente – geld over.

De nu weer stijgende rente maakt het echter zelfs twijfelachtig of het taakstellend programma van 1230 woningen dit jaar inderdaad gehaald zal worden. De bouw van extra woningen uit het reserveprogramma is dan ook uitsluitend mogelijk met extra rijkssubsidie. De huizen zijn nodig voor huisvesting van asielzoekers en vanwege het oplopende woningtekort.

Reageer op dit artikel