nieuws

Canadese architect door ministeries aan lijntje gehouden

bouwbreed

De ministeries van Onderwijs en van Volkshuisvesting hebben “onbehoorlijk” gehandeld tegenover een Canadese architect die vijfeneneenhalf jaar heeft moeten wachten op een beslissing over inschrijving in het architectenregister. De Kamercommissie voor de verzoekschriften heeft hiermee het hardste oordeel uitgesproken over overheidshandelen dat voor haar mogelijk is.

De minister van VROM heeft overigens inmiddels wel zijn verontschuldigingen aangeboden en een voortvarende afwikkeling toegezegd. Eind 1988 diende de architect de aanvraag in. De Stichting Bureau Architectenregister liet daarop weten dat zij de minister van onderwijs had gevraagd een waarde-oordeel te geven over zijn Canadese architectendiploma. In juli 1993, viereneenhalfjaar later, kwam er antwoord: Onderwijs had het dossier overgedragen aan Volkshuisvesting.

De architect pikte het niet langer en stapte naar de Nationale Ombudsman. Die sprak in november 1993 uit dat de Informatiseringsbank van het ministerie van onderwijs de aanvraag onvoldoende voortvarend had behandeld.

In augustus van dat jaar schreef de architect Volkshuisvesting een brief waarin hij aandrong op spoed. In april 1994, zo’n kleine negen maanden later, had hij daarop nog geen antwoord gekregen.

De commissie voor de verzoekschriften noemt dat “onzorgvuldig”. De minister van volkshuisvesting wijt de vertraging overigens aan zijn collega van onderwijs. Dat ministerie zou “moeilijkheden” hebben ondervonden bij de overdracht van het dossier.

Reageer op dit artikel