nieuws

Bijeenkomst over miljoenennota en civiele investeringen

bouwbreed Premium

Op 21 september houdt de Betonvereniging samen met het ministerie van Verkeer en Waterstaat en de Nederlandse Spoorwegen ’s middags een bijeenkomst in het Jaarbeurs Congrescentrum te Utrecht. Onderwerp is de besteding van een deel van de miljoenen van de Miljoenennota aan civiele investeringen in Nederland.

Ir. A.B.M. van der Plas, secretaris-generaal van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, licht de Miljoenennota toe. Daarna behandelt ir. H.M. Schroten van de hoofddirectie van de Waterstaat de weg- en waterinfrastructuur, ir. P.M. Ranke, directeur Railned van de NV Nederlandse Spoorwegen spreekt over de railinfrastructuur en ir. C. de Wijs, directeur Gemeentewerken Rotterdam gaat in op de investeringen in stedelijke structuren. De bijeenkomst is bedoeld voor hen die zich orienteren op de komende investeringen in civiele poen. Volgens de organisatoren biedt de middag goede mogelijkheden tot het verkrijgen van gedetailleerde informatie over specifieke poen.

Informatie is te verkrijgen bij de Betonvereniging te Gouda, tel. 01820-39233.

Reageer op dit artikel