nieuws

AVBB wacht op snel besluit over Schiphol

bouwbreed

Het AVBB dringt aan op een spoedig besluit over de uitbreiding van Schiphol. De ruimtelijke inpassing in de dichtbevolkte Randstad maakt de besluitvorming moeilijker zoals ook het ingrijpen in de directe omgeving van Schiphol niet eenvoudig is.

De Planologische Kernbeslissing doet evenwel recht aan de milieuaspecten en aan het economische vooruitzicht. Afzien van investeringen in de luchthaven levert alleen achteruitgang op.

AVBB-voorzitter ing. H.Barth noemt de voorgenomen uitbreiding van Schiphol van eminent belang. Op een bijeenkomst in Sassenheim legde hij uit dat Nederland mede daardoor een aantrekkelijk vestigingsland wordt voor buitenlandse investeerders.

Blijven investeringen uit en komt het aantal vliegbewegingen niet verder dan 300 000 dan verliezen volgens berekeningen van het CPB in 2015 zo’n 30 000 mensen hun baan en daalt het netto nationaal inkomen met 0,9 tot 1,6 procent.

Ook de hsl

Een optimale wisselwerking tussen luchthaven- en vestigingsplaatsfactoren houdt volgens Barth in dat in 2015 vergeleken met 1990 zo’n 2,3 keer zoveel passagiers en vijf keer zoveel vracht worden vervoerd. Rond Schiphol dienen nieuwe bedrijventerreinen te komen, terwijl voor de bestaande locaties uitbreiding moet volgen. Op redelijke afstand van deze gebieden moeten woningen worden gebouwd. Onder de lijst van benodigde poen valt ook de realisatie van de hsl.

Tot aan 2015 vergen de voorgestelde werken volgens Barth zo’n f. 30 miljard. Deze investeringen leveren structureel 55000 banen op. Tot 2003 wordt jaarlijks f. 2,3 miljard geinvesteerd. De bouw kan daardoor het produktieniveau verhogen met twaalf procent en extra werkgelegenheid van 8000 mensjaren scheppen. Na 2003 beloopt de jaarlijkse totale investering f. 1,2 miljard die ruim 4500 mensjaren aan werk voor de bouw oplevert.

Reageer op dit artikel