nieuws

Archeologische vondsten op Utrechtse Vinex-locatie

bouwbreed Premium

Op de Vinex-locatie Leidse Rijn, het gebied tussen de stad Utrecht en Harmelen zijn 36 belangrijke archeologische plekken gevonden. Bij het maken van stedebouwkundige plannen voor deze locatie moet met deze vondsten rekening worden gehouden omdat de provincie ervan overtuigd is dat een aantal op de Rijksmonumentenlijst zal worden opgenomen.

Dit blijkt uit een rapportage die gisteren door de gedeputeerde voor Archeologie, mr. D.H. Kok in Utrecht is gepresenteerd.

De 36 plekken die als belangrijk worden bestempeld zijn nederzettingen uit de Late IJzertijd en de Romeinse tijd. Er zijn echter ook locaties gevonden uit de vroege en late middeleeuwen. Het opmerkelijkste resultaat is een vondst van een nederzetting uit de Bronstijd, 2000 tot 800 voor Christus.

Selectie

Het onderzoek is in de afgelopen periode door de Stichting Regionaal Archeologisch Archiverings Po (RAAP) in opdracht van de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland uitgevoerd.

In totaal zijn in het Vinex-gebied op 220 locaties vondsten gedaan. Na een selectie zijn hiervan zestig verder onderzocht, waarna uiteindelijk 36 terreinen voor een bepaalde bescherming in aanmerking moeten komen. Volgens de archeologen zijn veel locaties afgevallen omdat zij door kleiwinning, ontgrondingen of door veranderde rivierlopen in de loop der eeuwen zijn beschadigd.

De onderzoekers pleiten er in de nota voor dat bij het opstellen van grootschalige woningbouwplannen met de vondsten rekening wordt gehouden. Uiteindelijk moeten er in het gebied alles bij elkaar zo’n 20000 woningen verrijzen.

Monumentenlijst

Als vervolg op dit onderzoek is de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) nu bezig met een verdere waardering en selectie van de vindplaatsen. Dit gebeurt in samenwerking met de provincie.

De Rijkdienst zegt het in dit kader het aannemelijk te vinden dat een aantal zeer waardevolle locaties door de minister op de Rijksmonumentenlijst zal worden geplaatst.

Reageer op dit artikel