nieuws

Arbeidsvoorziening wordt doorgelicht

bouwbreed

Demissionair minister De Vries van Sociale Zaken heeft woensdag een commissie geinstalleerd die moet nagaan hoe de Arbeidsvoorzieningswet, sinds die drie jaar geleden in werking trad, heeft gefunctioneerd.

Er zal antwoord moeten worden gegeven op de vraag in hoeverre deze wet aan zijn doel heeft beantwoord.

Dat doel wordt in de Arbeidsvoorzieningswet zelf heel kernachtig omschreven met: “het leveren van een bijdrage aan een meer doelmatige en rechtvaardige aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt”. Daartoe werd in 1991 in ieder geval de verantwoordelijkheid voor de arbeidsvoorziening, die tot dan in handen van de rijksoverheid was, gelegd in die van de overheid en van werkgevers en werknemers.

Dat werd gedaan omdat was geconstateerd dat arbeidsbureaus de noodzakelijke flexibiliteit en slagvaardigheid misten om snel te ke reageren op veranderingen op de arbeidsmarkt, aldus de minister in zijn installatietoespraak.

De bureaus misten ook de prikkel om samen te werken met andere partijen op de arbeidsmarkt, zoals brancheorganisaties, scholingsinstellingen en uitvoeringsorganen van de sociale zekerheid.

“Bovendien hadden ze geen goede naam bij individuele werkgevers en onvoldoende draagvlak bij organisaties van werkgevers en werknemers.”

Niet doorkruisen

Omdat op het terrein van Sociale Zaken nogal het een en ander aan de hand blijkt te zijn, sprak de Demissionair minister de hoop uit “dat het werk van de commissie niet zal worden doorkruist doordat de politiek al tijdens de evaluatie vergaande besluiten neemt tot structuurverandering in de arbeidsvoorzieningsorganisatie”.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels