nieuws

Aannemer schenkt peuterspeelzaal

bouwbreed

De aannemerscombinatie Bouwbedrijf Hurks Eindhoven en Aannemersbedrijf Linssen Venlo-Blerick hebben de gemeente Venlo een peuterspeelzaal cadeau gegeven ter waarde van f. 185000. De combinatie is bezig met een grootschalig woningbouwpo in Hout-Blerick.

De peuterzaal wordt in het uitbreidingsplan ‘Op de Leus’ gebouwd. Het gemeentebestuur heeft een dusdanige draai aan de schenking gegeven dat zij niet in overtreding komt met de plaatselijke exploitatieverordening voor bouwgrond. Die verbiedt de gemeente om schenkingen aan te nemen. Venlo betaalt om die reden de bouwcombinatie f. 60000 voor de bouwkavel en een plantsoen. De stichting die de peuterspeelzaal exploiteert krijgt het gebouw van de aannemer in eigendom en draagt het vervolgens over aan de gemeente Venlo.

Reageer op dit artikel