nieuws

Zuid-Holland: ‘Groene Hart niet meer heilig’

bouwbreed

Nog deze maand hoopt de provincie Zuid-Holland een nota over mogelijke woningbouwlocaties na 2005 te presenteren. Het is zo goed als zeker dat hierin locaties worden genoemd die op gespannen voet staan met het huidige Vinex-beleid. Met andere woorden: de grenzen van het Groene Hart zullen zo goed als zeker worden overschreden.

In de rapportage zal de provincie aangeven hoe zij de woningbouw na het jaar 2005 wil gaan regelen.

Volgens een woordvoerder zal dit op gespannen voet komen te staan met het rijksbeleid die een restrictief bouwbeleid voorstaat. Bijna alle mogelijke bouwlocaties die met name Den Haag en Rotterdam ‘lucht’ moeten geven zijn al benoemd. De provinciewoordvoerder zegt er vooralsnog niet van uit te gaan dat in de zoeknota de geeigende locaties zoals ‘de kustlocatie’ zijn opgenomen. “Je moet dan toch meer denken aan de wat gevoelige woningbouwlocaties.”

Overigens is het niet ondenkbaar dat dergelijke locaties qua tijdsplanning naar voren wordt gehaald. Immers, PvdA-gedeputeerde L.E. Stolker-Nanninga heeft van provinciale staten de opdracht gekregen een onderzoek te doen naar reserve-locaties die snel in ontwikkeling ke worden genomen.

Aanleiding hiervoor is de stagnerende woningbouw in de provincie. Nog geen enkele Vinex-locatie staat op het punt van ontwikkelen. Alle locaties bevinden zich nog op de tekentafels, met als gevolg dat de woningnood eerder toe- dan afneemt.

Volgens de verschillende statenfracties is het van belang dat er snel alternatieve locaties worden gevonden. Daarbij moeten, zo hielden de fracties gedeputeerde Stolker voor, moeilijke liggende locaties niet worden geschuwd. De VVD noemde bouwen tussen Moordrecht en Nieuwerkerk in het Groene Hart een optie, terwijl GroenLinks zelfs een nieuwe wijk tussen Monster en de Haagse Uithof in Den Haag niet als onoverkomelijk zag.

Voldoen

Volgens de provinciewoordvoerder zal Stolker-Nanninga met de zoeknota, ook al ingegeven door de wijzigingen van de streekplannen West en Rijnmond, aan de wens van de statenfracties voldoen.

Reageer op dit artikel